Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Svátky

Advent, na co čekáme

Narození Krista

Izajáš 60,1-2

Datum: 2020 | Doba trvání: 10:00

Proč přišel Ježíš na zem mezi nás?

Narození Krista, Vánoce

Matouš 1,18-25; Jan 6,38; Jan 12,46; Jan 18,37; 2. Korintským 8,9; Jan 1,11:

Datum: 2020-12-20 | Doba trvání: 36:45

Jaké jsou skutečné Vánoce

Vánoce

Jan 3,16

Datum: 2020 | Doba trvání: 06:57

Vánoce znamenají změnu moci a sebezapření

Narození Krista

Izajáš 9,1-6

Datum: 2021 | Doba trvání: 22:03

Bouřlivý advent

Biblický výklad, Vánoce

Jan 6,16-21

Datum: 2021-12-12 | Doba trvání: 43:18

Velikonoce

Velikonoce

Římanům 3,23; Římanům 6,23

Datum: 2020-04-08 | Doba trvání: 04:14

Triumfální vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma a jaký má pro nás význam?

Biblický výklad, K povzbuzení, Velikonoce

Matouš 21,1-11; Lukáš 19,28-42; Numeri 19,2; 2. Královská 9,13; Žalmy 118,25-26

Datum: 2022-04-10 | Doba trvání: 42:58