Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Proč to Bůh dopustil

Míchovo modlářství

Kázání

Soudce 17

Doba trvání: 42:30

Bohatec a Lazar

Kázání

Lukáš 16,19-31

Doba trvání: 36:21

Bábel - stavba věže

Kázání

Genesis 10,11

Doba trvání: 44:42

Bůh nespí a nedřímá

Evangelizační příběh

Žalmy 121,3; Žalmy 37,23

Datum: 2001-09-11 | Doba trvání: 09:01

Proč Bůh ponechal pět pelištejských vladařů v zemi, kterou zaslíbil Israeli, když kvůli tomu Židé opakovaně 7x odpadli?

Život sboru, Život křesťana

Soudce 2,20-3,12; Genesis 15,16; Deuteronomium 8,2; Přísloví 24,16; Soudce 21,25

Datum: 2022-02-25 | Doba trvání: 44:15

Kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel

Biblický výklad, Růst ve víře

Jan 11,17-45

Datum: 2021-11-14 | Doba trvání: 25:03

Eliáš - Proč věřící někdy upadá do deprese

Duchovní pastýřství (péče)

1. Královská 19; Genesis 16,7-11; Ozeáš 2,16

Datum: 2022-05-22 | Doba trvání: 25:51

Proč mají křesťané soužení? A jak nás Bůh povzbuzuje v souženích.

K povzbuzení, Život křesťana, Biblický výklad

2. Korintským 1,3-11; 2. Korintským 12,7-10; Daniel 3,16-18

Datum: 2022-11-02 | Doba trvání: 26:15

Máš v sobě sůl, nebo přinášíš smrt?

Pokání a obrácení, Manželství / Rodina / Výchova

2. Královská 2,19-25; Matouš 12,35-37; Matouš 5,13; Jakub 4,6-12; Koloským 4,6

Datum: 2023-05-21 | Doba trvání: 29:41

Proč Bůh stvořil člověka, i když věděl, že mnozí budou ztraceni?

Duchovní pastýřství (péče), Pokání a obrácení

Genesis 15,1-7; Židům 1,13-14; Židům 2,5-6; Židům 2,16

Datum: 2023-08-20 | Doba trvání: 18:32

Bůh vidí tvé utrpení !

Život křesťana

Genesis 16,6-14; Genesis 21,9-20

Datum: 2024-01-24 | Doba trvání: 25:09