Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Křest

Posvěcený život pro Boha znamená, že jsme mrtvi hříchu a živi Bohu

Život křesťana

Římanům 6,1-4; Římanům 3,8; 1. Petrova 2,24; Galatským 3,27; Galatským 2,20; Koloským 3,10

Datum: 2021-01-13 | Doba trvání: 58:02

Jaký význam má biblický křest?

Biblická učení, Život křesťana

Matouš 28,19-20; Skutky 22,16; Židům 10,22; Římanům 7,4-6; Římanům 6,3-4

Datum: 2022-09-09 | Doba trvání: 31:11