Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Přednášky o poslední době

O vzkříšení mrtvých a vládě Krista

Biblický výklad, Biblická proroctví

1. Korintským 15,11-28; 1. Tesalonickým 4,13-18; 2. Tesalonickým 2,1-12; Zjevení 20

Datum: 2022-09-14 | Doba trvání: 38:45

Maranatha - Pane, přijď! Máš stále první lásku k Pánu Ježíši?

Biblický výklad

1. Korintským 16,13-24; Zjevení 22,17-20; Zjevení 2,4-5; Matouš 26,41; Efeským 6,18

Datum: 2022-10-09 | Doba trvání: 32:43

Antikrist, Covid, LGBT, Církev 2022

Učení o poslední době

1. Janova 2,15

Datum: 2022-03-13 | Doba trvání: 11:32

Josef - Konec velkého soužení

Biblický výklad, Biblická proroctví

Genesis 43-45; Jeremjáš 30,7-10; Matouš 24,21-22; Zacharjáš 12,10

Datum: 2023-02-26 | Doba trvání: 32:05

Den Hospodinův

Učení o poslední době

Sofonjáš 1,14-2,1

Datum: 2020-04-11 | Doba trvání: 01:14:42

Žádejte o pokoj pro Jeruzalém a připravte se na Pánův návrat!

Pokání a obrácení

Matouš 24,32-51; Žalmy 122,6

Datum: 2023-10-08 | Doba trvání: 21:49

Ježíš jako Kristus (Mesiáš) a syn člověka při svém prvním a druhém viditelném příchodu.

Biblická proroctví

Matouš 1,20-21; Lukáš 1,30-33; Daniel 7,13-14; Marek 13,24-26; Zjevení 1,7; Zacharjáš 12,10-12

Datum: 2023-12-17 | Doba trvání: 48:01

Sodom a Gomora. Zachraňte se před Božím soudem!

Pokání a obrácení, Biblická proroctví

Genesis 19,1-29; Lukáš 17,26-34; 2. Petrova 2,1-10; 2. Petrova 3,9

Datum: 2024-03-03 | Doba trvání: 46:06