Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Novinky

Ty Pane jsi zdroj mého života Nové

Písně

Žalmy 96,1

Datum: 2023-11-07 | Doba trvání: 04:09

Jak získám radost v Pánu, abych se stal duchovně silným? Nové

K povzbuzení

Nehemjáš 8; Římanům 3,19-25

Datum: 2024-04-11 | Doba trvání: 47:08

Základy jistoty spasení a jak ji získat? Nové

Pokání a obrácení, Evangelium

Lukáš 3,3-6; 1. Janova 2-5; Jan 5,24; Římanům 8; Matouš 7,21-23

Datum: 2024-04-21 | Doba trvání: 58:06

Pán umí vysvobozovat zbožné ze zkoušky - Abraham a Abímelek Nové

Život křesťana

Genesis 20; 1. Petrova 1,17-19; 2. Petrova 2,9; Římanům 2,14-16

Datum: 2024-04-14 | Doba trvání: 33:26

Dobrá a špatná svoboda Nové

Život sboru

Galatským 5,13-15; 1. Petrova 2,15-16; Římanům 5,5; Římanům 13,8-14; 2. Timoteovi 2,24

Datum: 2024-04-17 | Doba trvání: 40:40

Král králů zahrnuje tě svou milostí Nové

Písně

Žalmy 96,1

Datum: 2023-11-07 | Doba trvání: 03:14

Sodom a Gomora. Zachraňte se před Božím soudem! Nové

Pokání a obrácení, Biblická proroctví

Genesis 19,1-29; Lukáš 17,26-34; 2. Petrova 2,1-10; 2. Petrova 3,9

Datum: 2024-03-03 | Doba trvání: 46:06

Z muslima křesťan Nové

Pokání a obrácení

Jan 3,16

Datum: 2016-04-09 | Doba trvání: 55:24

Správné chování v případě provokace a rozhořčení. Nové

K povzbuzení, Modlitba

1. Samuelova 1,1-19; Jakub 5,7-13

Datum: 2024-04-05 | Doba trvání: 29:11

Já tě neopustím Nové

Písně

Žalmy 96,1

Datum: 2023-11-07 | Doba trvání: 04:32

O diakonech a jací mají být? Nové

Život sboru, Pro sloužící slovem, pro muže

1. Timoteovi 3,1-13; Skutky 6,1-7; Římanům 16,1-2; Matouš 20,26-28; Skutky 20,28

Datum: 2024-04-07 | Doba trvání: 01:03:11

Učit se od Abrahama. Nezmeškej setkání s Bohem! Nové

Život křesťana

Genesis 18,1-15; Římanům 4,17; Židům 11,11

Datum: 2024-02-18 | Doba trvání: 27:43

Co je evangelium? Nové

Evangelium

Jan 3,16

Datum: 2021-04-05 | Doba trvání: 37:24