Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

13 stručných otázek a odpovědí týkajících se spasení

Pokání a obrácení, Biblické učení

Izajáš 53,5-6; Žalmy 7,12; Jan 3,3

Datum: 2019 | Doba trvání: 45:48

Běda tomu, kdo svádí

Biblické učení

Matouš 18,5-9

Datum: 2023-03-23 | Doba trvání: 01:01:24

Bez vylití krve není odpuštění. Připomínejte si dřívější dny!

Biblické učení, Evangelium

Marek 15,33-38; Exodus 26,31-34; Exodus 30,1-6; Židům 10,28-39

Datum: 2023-03-23 | Doba trvání: 35:08

Bitva o autoritu Gn 1,1

Biblické učení

Genesis 1,1

Datum: 2018-01-12 | Doba trvání: 54:37

Blahoslavený muž - Žalm 1

Biblické učení

Žalmy 1

Datum: 2020-07-20 | Doba trvání: 49:04

Boží dar Jeho lidu

Biblické učení

Matouš 6,1; Matouš 5-13

Datum: 2023-07-17 | Doba trvání: 38:59

Boží nezadržitelný soud Nové

Biblické učení

Genesis 7,1-16

Datum: 2023-04-15 | Doba trvání: 54:56

Budhismus

Biblické učení

Jeremjáš 17,6; Matouš 15,18-19; Matouš 5; Matouš 6

Datum: 2016-02-04 | Doba trvání: 29:07

Čí jsi dítě J 8,37-47

Biblické učení

Jan 8,37-47

Datum: 2022-11-14 | Doba trvání: 40:58

Co pro nás znamená Památka večeře Páně a jak aplikujeme?

Biblické učení, Večeře Páně

1. Korintským 11,26-34; 1. Korintským 10,17; 1. Korintským 4,5; Židům 10,29; 2. Korintským 13,5

Datum: 2022-07-03 | Doba trvání: 51:13

Čtyři výzvy křesťanům

Biblické učení

Římanům 10,9-13

Datum: 2020-02-10 | Doba trvání: 29:13

Hinduismus

Biblické učení

Skutky 17,16-31; Izajáš 43,10-15; Římanům 3,23

Datum: 2016-01-28 | Doba trvání: 35:49

Islám

Biblické učení

Jan 10,30; 1. Janova 2,22; Efeským 2,8-9; Jan 14,6

Datum: 2016-02-25 | Doba trvání: 47:48

Jak se odvděčím Hospodinu za všechno jeho dobrodiní vůči mně? Ž 116

K povzbuzení, Biblické učení

Žalmy 116; 1. Tesalonickým 3,9-12; Žalmy 16,5; 1. Korintským 10,16; Izajáš 38,20

Datum: 2021 | Doba trvání: 52:55

Jakého Mesiáše hledáš?

Biblické učení

Jan 12,20-26

Datum: 2023-04-07 | Doba trvání: 39:49