Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bůh svěřil Abrahamovi své plány. Proč tomu tak bylo a mohu to mít také?

O požehnání, Vztah k Bohu

Genesis 18,16-33; Římanům 3,21-31

Datum: 2024-03-03 | Doba trvání: 33:34

Cesta k požehnání v Abrahamově životě.

Život křesťana, O požehnání

Genesis 13; 1. Janova 2,15-17; Matouš 5,5

Datum: 2023 | Doba trvání: 27:53

Jak poznám, že jsem požehnaný?

O požehnání

Efeským 1,3; Jan 3,26-30

Datum: 2202 | Doba trvání: 51:50

Jsi blízko Bohu nebo světu? Boží versus světské požehnání.

Život křesťana, O požehnání

Genesis 14; Jakub 5,19-20; Přísloví 10,22

Datum: 2024-01-12 | Doba trvání: 34:04

Pozehnání v Bibli a praktika zehnání deti.

O požehnání, Manželství / Rodina / Výchova

Numeri 6,22-27; Deuteronomium 6,5-7; Přísloví 22,6; 1. Samuelova 2,29-30; Deuteronomium 7,12

Datum: 2023-02-22 | Doba trvání: 42:11