Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Aramejský pokus zajmout Elíšu - ‌Vidíš jako král, služebník nebo jako Elíša?

K povzbuzení, Vztah k Bohu

2. Královská 6,8-17; 2. Paralipomenon 32,7-8; Žalmy 34,8-9; Zjevení 3,17-18; Žalmy 119,18

Datum: 2023-10-08 | Doba trvání: 35:22

Bezhříšný Ježíš snáší Boží spravedlivý hněv.

Evangelium, Vztah k Bohu

Izajáš 53,1-9

Datum: 2024-02-04 | Doba trvání: 29:14

Bůh svěřil Abrahamovi své plány. Proč tomu tak bylo a mohu to mít také?

O požehnání, Vztah k Bohu

Genesis 18,16-33; Římanům 3,21-31

Datum: 2024-03-03 | Doba trvání: 33:34

Co jsme byli, co Bůh udělal a kým jsme se stali?

K povzbuzení, Vztah k Bohu

Galatským 4,1-7; Filipským 2,7-8; Římanům 8,15-16; 1. Janova 3,1-3

Datum: 2024-02-07 | Doba trvání: 01:00:21

Dobrořeč, má duše, Hospodinu!

Požehnání, Vztah k Bohu

Žalmy 103; Deuteronomium 4,9; Jeremjáš 31,34; Micheáš 7,19

Doba trvání: 34:36

Náš konec je Božím začátkem - osvobození od zákona.

Evangelium, K povzbuzení, Vztah k Bohu

Římanům 6-7; Galatským 2,20

Datum: 2023-11-05 | Doba trvání: 30:39

Proměnit se v obraz Ježíše Krista.

Požehnání, Vztah k Bohu

2. Korintským 3,16-18 ; Jan 8,32-36

Datum: 2022-12-04 | Doba trvání: 29:24