Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Jakou cenu má pro tebe Ježíš?

Biblický výklad, Život sboru, Peníze

2. Korintským 8,1-15

Datum: 2023-03-08 | Doba trvání: 29:44

Správné dávání. Jak by měl křesťan zacházet s penězi

Život křesťana, Peníze

1. Korintským 16,1-4; 1. Timoteovi 6,9-10; Matouš 25,14-30; Lukáš 16,1-13; 1. Paralipomenon 29,9-20

Datum: 2022-10-05 | Doba trvání: 45:00