Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bůh je milostivý a štědrý, jak je to s tebou?

Život sboru, Peníze / Finance / Dluhy

Nehemjáš 5; Lukáš 6,32-35; Exodus 22,24-26

Datum: 2024-01-17 | Doba trvání: 51:14

Pavlova obhajoba a falešní apoštolové - plat staršího.

Život křesťana, Peníze / Finance / Dluhy

2. Korintským 11,6-15; Matouš 10,8; Filipským 4,15; 2. Korintským 2,11

Datum: 2023-05-03 | Doba trvání: 55:20

Překonávání dluhů - co máš doma?

Život křesťana, Peníze / Finance / Dluhy

2. Královská 4,1-7; 2. Královská 6,1-7; Lukáš 4,17-19; Žalmy 37,25; 1. Timoteovi 6,10

Datum: 2023-03-12 | Doba trvání: 33:51