Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Jak můžeme poznat falešné učitele?

Biblická učení, Život křesťana, Vztahy

2. Korintským 11,14-20; Matouš 7,15-20; 1. Korintským 14,37-38; Galatským 1,8-9; Galatským 5,2-4; 1. Janova 4,1-3

Datum: 2023-05-10 | Doba trvání: 54:17

Jak se Pavel obhajuje a jak to máme dělat my?

Život křesťana, Vztahy

2. Korintským 10-11,6; Genesis 3,1-6; Galatským 1,6-9; 2. Janova 1,9-11

Datum: 2023-04-27 | Doba trvání: 58:25

Zármutek podle Boha umožňuje poslušnost.

Biblický výklad, Růst ve víře, Vztahy

2. Korintským 7,2-16; Matouš 26,75-27,5; Přísloví 27,17; Židům 3,12-19

Datum: 2023-02-22 | Doba trvání: 58:50

Zkouška života v milosti s ohledem na lidské vztahy - Konference v Jeruzalémě.

Evangelium, Vztahy

Galatským 2,1-10 ; Skutky 11-12; Skutky 15 ; 1. Korintským 9,22-24 ; 1. Timoteovi 4,3-5 ; Lukáš 10,20

Datum: 2023-08-09 | Doba trvání: 50:09