Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bůh odpovídá ve svůj čas - Důvěra

K povzbuzení, Modlitba, Pokání a obrácení

Matouš 15,21-28; Jeremjáš 39,18; 1. Paralipomenon 5,20; Izajáš 26,4; Žalmy 84,13; Deuteronomium 7,9

Datum: 2023-04-14 | Doba trvání: 27:53

Dětská hodina - Modlitba působí zázraky

Dětská chvilka, Modlitba

Skutky 12

Datum: 2024-01-03 | Doba trvání: 25:54

Dříve nežli zavolají, já odpovím

K povzbuzení, Modlitba, Svědectví

Izajáš 65,24; Izajáš 58,9; Skutky 9,11; Izajáš 30,19

Datum: 2023-06-25 | Doba trvání: 22:18

Eliáš a Baalovi proroci na hoře Karmel - oheň z nebe.

Modlitba, Pokání a obrácení

1. Královská 18,16-46; Jakub 5,17-18; Matouš 6,24; Zjevení 3,15-16; Skutky 3,6

Datum: 2023-02-19 | Doba trvání: 52:43

Eliáš se setkává s Obadjášem a Achabem.

Modlitba, Růst ve víře

1. Královská 18,1-15; Lukáš 1,16-17; Jeremjáš 5,3; Kazatel 12,1

Datum: 2023-02-19 | Doba trvání: 38:49

Je důležité modlit se za naše město?

Modlitba, Růst ve víře

Jeremjáš 29,4-14; 1. Timoteovi 2,1-2

Datum: 2024-01-03 | Doba trvání: 19:21

Modlitba farizea a celníka - Cesta k Bohu

K povzbuzení, Modlitba, Pokání a obrácení

Lukáš 18,9-14; Žalmy 51,19

Datum: 2023-05-23 | Doba trvání: 21:34

Pavlova touha prokázat dobrotu - Co je Biblická pravomoc?

Modlitba, Duchovní pastýřství (péče)

2. Korintským 13,1-10; Žalmy 34,15; Židům 12,14; 2. Korintským 4,2; Jan 8,32-36; Galatským 6,1

Datum: 2023-07-05 | Doba trvání: 39:17

Poslouchejte MĚ a pokus zavraždit Jeremiáše.

Biblický výklad, Život křesťana, Modlitba

Jeremjáš 11,1-23; 1. Samuelova 15,22-23

Datum: 2022-11-18 | Doba trvání: 01:08:25

Proč Bůh dokázal skrze Nehemiáše vykonat velké věci?

Život sboru, Modlitba

Nehemjáš 1; 2. Paralipomenon 6,36-40

Datum: 2023-11-01 | Doba trvání: 43:53

Proč Bůh Eliáše okamžitě vyslyšel? - Oheň z nebe a správná horlivost.

Modlitba, Život křesťana

1. Královská 17-18; Jakub 5,17; Deuteronomium 30,11-14; Leviticus 9,23-24; Marek 11,24

Datum: 2023-03-05 | Doba trvání: 01:06:54

Síla rodinné modlitby. Život z víry a milosti.

Manželství / Rodina / Výchova, Modlitba

2. Královská 4,1-7; Matouš 6,6

Datum: 2023-10-19 | Doba trvání: 31:51