Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží nádherné vedení na misijní cestě.

Misie / Evangelizace, Svědectví

Skutky 14,27-28; 2. Korintským 11,20-33

Datum: 2023-05-24 | Doba trvání: 35:31

Co je misie, misionář, apoštol, evangelista a rozdíl mezi evangelizací a misií?

Misie / Evangelizace, Biblické učení

Matouš 9,35-10,5; Skutky 13; 2. Korintským 5,20; Efeským 4,11; Skutky 21,8

Datum: 2023-01-07 | Doba trvání: 01:02:59

Díkůvzdání - Kde budeš trávit věčnost?

Misie / Evangelizace, Svátky v Bibli

Leviticus 23,41-43; Židům 3,15-19; Židům 9,27; Zjevení 20,10-14; Marek 9,44

Datum: 2022-09-25 | Doba trvání: 40:27

Misijní cesta - Boží vedení a vyslyšené modlitby.

Misie / Evangelizace

Skutky 14,27; Jakub 5,16-18; Izajáš 65,24

Datum: 2023-10-26 | Doba trvání: 13:30

Rychlá odpověď na modlitbu - svědectví

Svědectví, K povzbuzení, Misie / Evangelizace

Matouš 18,19; Skutky 14,27

Datum: 2024-01-14 | Doba trvání: 09:21

Základní pravdy misie. Pozvedněte své oči a pohleďte na pole - co je tvůj pokrm?

Misie / Evangelizace

Jan 4,1-42; Žalmy 32,8; Žalmy 40,9

Datum: 2023-10-15 | Doba trvání: 40:30