Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Jak můžeme poznat falešné učitele?

Biblická učení, Život křesťana, Vztahy

2. Korintským 11,14-20; Matouš 7,15-20; 1. Korintským 14,37-38; Galatským 1,8-9; Galatským 5,2-4; 1. Janova 4,1-3

Datum: 2023-05-10 | Doba trvání: 54:17

Jaký význam má biblický křest?

Biblická učení, Život křesťana

Matouš 28,19-20; Skutky 22,16; Židům 10,22; Římanům 7,4-6; Římanům 6,3-4

Datum: 2022-09-09 | Doba trvání: 31:11

Je členství, kázeň a odloučení ve sboru Biblické?

Biblická učení, Život sboru

Matouš 18,15-19; Židům 10,24-25; Titovi 3,10-11; 2. Tesalonickým 3,14-15; Skutky 5,11-14

Datum: 2022-04-03 | Doba trvání: 01:13:31