Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Ježíš jako Kristus (Mesiáš) a syn člověka při svém prvním a druhém viditelném příchodu.

Biblická proroctví

Matouš 1,20-21; Lukáš 1,30-33; Daniel 7,13-14; Marek 13,24-26; Zjevení 1,7; Zacharjáš 12,10-12

Datum: 2023-12-17 | Doba trvání: 48:01

Nanebevzetí a příchod Pána

Biblická proroctví

Lukáš 24,44-53; 1. Tesalonickým 4,13-18; Zjevení 20; Zacharjáš 14

Datum: 2022-05-25 | Doba trvání: 24:41

O vzkříšení mrtvých a vládě Krista

Biblický výklad, Biblická proroctví

1. Korintským 15,11-28; 1. Tesalonickým 4,13-18; 2. Tesalonickým 2,1-12; Zjevení 20

Datum: 2022-09-14 | Doba trvání: 38:45

Proroctvi o narození Ježíše

Biblická proroctví, Vánoce

Izajáš 9,5; Matouš 1-2; Lukáš 1; Micheáš 5,1; Lukáš 21,33-36

Datum: 2022-12-18 | Doba trvání: 36:46

Sodom a Gomora. Zachraňte se před Božím soudem!

Pokání a obrácení, Biblická proroctví

Genesis 19,1-29; Lukáš 17,26-34; 2. Petrova 2,1-10; 2. Petrova 3,9

Datum: 2024-03-03 | Doba trvání: 46:06

Soudný den

Biblická proroctví
Datum: 2021 | Doba trvání: 08:07

Josef - Konec velkého soužení

Biblický výklad, Biblická proroctví

Genesis 43-45; Jeremjáš 30,7-10; Matouš 24,21-22; Zacharjáš 12,10

Datum: 2023-02-26 | Doba trvání: 32:05