Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Achab a Jezábel - Nezaprodávej se hříchu!

Pokání a obrácení, Manželství / Rodina / Výchova

1. Královská 16,29-33; 1. Královská 21; 2. Královská 9,20-37; Zjevení 2,20-23

Datum: 2023-05-07 | Doba trvání: 33:41

Co se malé dítě podvědomě učí od rodičů?

Manželství / Rodina / Výchova

Genesis 25,27; Římanům 13,7

Datum: 2023-03-10 | Doba trvání: 51:45

Jak se vkrádá hřích a následky - Davidovo cizoložství s Batšebou a vražda Urijáše.

Manželství / Rodina / Výchova, Pokoušení / zkouška

2. Samuelova 11-12; Jakub 1,14-15; Přísloví 28,13; Přísloví 6,29; Žalmy 32,3-5

Datum: 2023-12-10 | Doba trvání: 41:44

Máš v sobě sůl, nebo přinášíš smrt?

Pokání a obrácení, Manželství / Rodina / Výchova

2. Královská 2,19-25; Matouš 12,35-37; Matouš 5,13; Jakub 4,6-12; Koloským 4,6

Datum: 2023-05-21 | Doba trvání: 29:41

Největší prorok se narodil v bezúhonné rodině

Narození Krista, Manželství / Rodina / Výchova, Vánoce

Lukáš 1,5-26; Matouš 11,11; 2. Samuelova 22,33; 1. Timoteovi 5,7

Datum: 2021-12-12 | Doba trvání: 53:36

Pozehnání v Bibli a praktika zehnání deti.

O požehnání, Manželství / Rodina / Výchova

Numeri 6,22-27; Deuteronomium 6,5-7; Přísloví 22,6; 1. Samuelova 2,29-30; Deuteronomium 7,12

Datum: 2023-02-22 | Doba trvání: 42:11

Proč je rodina ve sboru důležitá?

Manželství / Rodina / Výchova

2. Timoteovi 1,3-5; 2. Timoteovi 3,14-15; Deuteronomium 6,6-7; Židům 11,23

Datum: 2023-11-26 | Doba trvání: 42:10

Řád autority a pokrývka hlavy.

Biblický výklad, Biblické učení, Manželství / Rodina / Výchova

1. Korintským 11,2-16; Efeským 5,22-24; Genesis 2

Datum: 2022-06-24 | Doba trvání: 01:08:58

Síla rodinné modlitby. Život z víry a milosti.

Manželství / Rodina / Výchova, Modlitba

2. Královská 4,1-7; Matouš 6,6

Datum: 2023-10-19 | Doba trvání: 31:51