Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Jak reagovali tehdy a jak my reagujeme na vzkříšení Pána Ježíše?

Pokání a obrácení, Zmrtvýchvstání Krista, Velikonoce

Lukáš 24,1-12; Zjevení 1,18; 1. Korintským 15,1-2

Datum: 2023-04-09 | Doba trvání: 35:17

Ježíšovo nanebevstoupení. Náš Pán znovu přichází!

Zmrtvýchvstání Krista

Skutky 1,6-11; Matouš 28,19-20; Efeským 4,9-12; Židům 9-10; 1. Tesalonickým 4,15-18

Datum: 2024-05-09 | Doba trvání: 58:50

Kde byl Pán Ježíš během tří dnů, kdy byl mrtvý, a co během této doby dělal?

Biblický výklad, Velikonoce, Zmrtvýchvstání Krista

Lukáš 23,43-46; Matouš 12,39-41; Efeským 4,7-10; 1. Petrova 3,18-20; Zjevení 1,18

Datum: 2023-04-12 | Doba trvání: 58:56

Tři základní body hlásání, které jsou nezbytné pro spásu, a základ jejich pravdivosti

Biblický výklad, Velikonoce, Zmrtvýchvstání Krista

1. Korintským 15,1-10; Izajáš 53,5-12; Skutky 2,21-36; Lukáš 24,33-47; Jan 19,31-37

Datum: 2022-09-07 | Doba trvání: 35:47

Velikonoce je brána k novému životu!

Velikonoce, Pokání a obrácení, Zmrtvýchvstání Krista

Marek 15,16-20; Izajáš 53,5-6; Matouš 11,28; Jan 3,18; Izajáš 1,18; 1. Korintským 15,20

Datum: 2020-04-12 | Doba trvání: 33:37