Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Aramejský pokus zajmout Elíšu - ‌Vidíš jako král, služebník nebo jako Elíša?

K povzbuzení, Vztah k Bohu

2. Královská 6,8-17; 2. Paralipomenon 32,7-8; Žalmy 34,8-9; Zjevení 3,17-18; Žalmy 119,18

Datum: 2023-10-08 | Doba trvání: 35:22

Avšak Kristus vstal z mrtvých - máš opravdovou víru?

Pokání a obrácení, K povzbuzení

1. Korintským 15,12-22; Jan 11,25; Židům 9,27

Datum: 2024-03-31 | Doba trvání: 27:43

Bůh odpovídá ve svůj čas - Důvěra

K povzbuzení, Modlitba, Pokání a obrácení

Matouš 15,21-28; Jeremjáš 39,18; 1. Paralipomenon 5,20; Izajáš 26,4; Žalmy 84,13; Deuteronomium 7,9

Datum: 2023-04-14 | Doba trvání: 27:53

Církev a vládní nařízení. Víra v nejisté době

K povzbuzení

Římanům 13,1-8

Datum: 2022-09-13 | Doba trvání: 51:34

Čisté srdce nese ovoce

K povzbuzení

1. Petrova 2,11-12

Datum: 2022-11-13 | Doba trvání: 46:25

Co dělat, když jsem ztratil první lásku?

Pokání a obrácení, K povzbuzení

Zjevení 2,1-7; Matouš 11,28-30

Datum: 2023-09-24 | Doba trvání: 31:49

Co jsme byli, co Bůh udělal a kým jsme se stali?

K povzbuzení, Vztah k Bohu

Galatským 4,1-7; Filipským 2,7-8; Římanům 8,15-16; 1. Janova 3,1-3

Datum: 2024-02-07 | Doba trvání: 01:00:21

Dědictví pravdy

K povzbuzení

Jan 3,16

Datum: 2018-11-21 | Doba trvání: 04:41

Dílo vykoupení v knize Rút - Rút 4

K povzbuzení

Rút 4; 1. Korintským 6,20

Datum: 2022-10-23 | Doba trvání: 24:49

Dříve nežli zavolají, já odpovím

K povzbuzení, Modlitba, Svědectví

Izajáš 65,24; Izajáš 58,9; Skutky 9,11; Izajáš 30,19

Datum: 2023-06-25 | Doba trvání: 22:18

Eliášovo nanebevzetí, jasný odkaz na Ježíšovo nanebevzetí.

K povzbuzení

2. Královská 2,1-18; Jan 6,67-68; Jan 14,12-13

Datum: 2023-05-18 | Doba trvání: 38:20

Elíšovo jednání v boji proti Syřanům - Otevřené a zaslepené oči.

K povzbuzení, Život křesťana

2. Královská 6,8-23; Genesis 19; Koloským 3,1-2; Přísloví 25,21-22; Matouš 5,44; Žalmy 34,8

Datum: 2023-11-19 | Doba trvání: 40:59