Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bůh tě musí opustit! Ale Ježíš to udělal pro tebe!

Utrpení Krista, Velikonoce

Matouš 27,33-53; Izajáš 53,1-5

Datum: 2022-04-15 | Doba trvání: 29:15

Jak reagovali tehdy a jak my reagujeme na vzkříšení Pána Ježíše?

Pokání a obrácení, Zmrtvýchvstání Krista, Velikonoce

Lukáš 24,1-12; Zjevení 1,18; 1. Korintským 15,1-2

Datum: 2023-04-09 | Doba trvání: 35:17

Kde byl Pán Ježíš během tří dnů, kdy byl mrtvý, a co během této doby dělal?

Biblický výklad, Velikonoce, Zmrtvýchvstání Krista

Lukáš 23,43-46; Matouš 12,39-41; Efeským 4,7-10; 1. Petrova 3,18-20; Zjevení 1,18

Datum: 2023-04-12 | Doba trvání: 58:56

Pán Ježíš obnovuje ty, kteří zklamali

K povzbuzení, Velikonoce, Biblický výklad

Jan 21,1-19; Jan 13,36-38; Matouš 26,74; 1. Janova 1,9; 2. Korintským 7,10; Matouš 16,18; Skutky 20,28; Jan 13,38

Datum: 2021 | Doba trvání: 59:53

Proč slavit Velikonoce

Velikonoce

Římanům 10,9; Římanům 10,13; Jan 3,16

Datum: 2009-04-08 | Doba trvání: 08:05

Tři základní body hlásání, které jsou nezbytné pro spásu, a základ jejich pravdivosti

Biblický výklad, Velikonoce, Zmrtvýchvstání Krista

1. Korintským 15,1-10; Izajáš 53,5-12; Skutky 2,21-36; Lukáš 24,33-47; Jan 19,31-37

Datum: 2022-09-07 | Doba trvání: 35:47

Triumfální vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma a jaký má pro nás význam?

Biblický výklad, K povzbuzení, Velikonoce

Matouš 21,1-11; Lukáš 19,28-42; Numeri 19,2; 2. Královská 9,13; Žalmy 118,25-26

Datum: 2022-04-10 | Doba trvání: 42:58

Velikonoce

Velikonoce

Římanům 3,23; Římanům 6,23

Datum: 2020-04-08 | Doba trvání: 04:14

Velikonoce je brána k novému životu!

Velikonoce, Pokání a obrácení, Zmrtvýchvstání Krista

Marek 15,16-20; Izajáš 53,5-6; Matouš 11,28; Jan 3,18; Izajáš 1,18; 1. Korintským 15,20

Datum: 2020-04-12 | Doba trvání: 33:37

Velký pátek. Svaté ruce Pána Ježíše Krista.

Utrpení Krista, Evangelium, Velikonoce

Lukáš 23,33-34; Jan 10,27-30

Datum: 2023-04-09 | Doba trvání: 29:19