Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Eliáš se setkává s Obadjášem a Achabem.

Modlitba, Růst ve víře

1. Královská 18,1-15; Lukáš 1,16-17; Jeremjáš 5,3; Kazatel 12,1

Datum: 2023-02-19 | Doba trvání: 38:49

Jak Jób a Daniel zvládl zůstat věrný i v nejtěžší chvíli

Život křesťana, Růst ve víře

Jób 1; Lukáš 16,10; Daniel 1-3; Jakub 1,2-4

Datum: 2022-04-08 | Doba trvání: 19:14

Je důležité modlit se za naše město?

Modlitba, Růst ve víře

Jeremjáš 29,4-14; 1. Timoteovi 2,1-2

Datum: 2024-01-03 | Doba trvání: 19:21

Joni Eareckson Tada - Hlubší uzdravení

Pokání a obrácení, Růst ve víře

Jan 5,1-14; Marek 1,29-45

Datum: 2020-01-10 | Doba trvání: 26:29

Kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel

Biblický výklad, Růst ve víře

Jan 11,17-45

Datum: 2021-11-14 | Doba trvání: 25:03

Máš starost o Sbor? - Důkazy, že miluješ Pánovu církev.

Růst ve víře, Život sboru

2. Korintským 11,28-29; Římanům 14,1; 1. Korintským 9,22; Galatským 6,1-6; Římanům 15,1-3; 1. Korintským 12,26

Datum: 2023-05-31 | Doba trvání: 23:21

Moudrost shůry, jak poznám, jestli ji mám?

Růst ve víře

Přísloví 16,16; Jakub 3,13-18; 1. Královská 3,4-14; Jakub 1,5

Datum: 2023-01-27 | Doba trvání: 28:35

Neovládání se

Růst ve víře

Přísloví 25,28

Datum: 2019-11-07 | Doba trvání: 47:31

Ovládání myšlenek a smýšlení Krista.

Růst ve víře

2. Korintským 10,1-5; Marek 7,21-23; Židům 4,12

Datum: 2023-03-28 | Doba trvání: 26:13

Proměna od slávy ke slávě v Kristův obraz.

Život křesťana, Růst ve víře

2. Korintským 3,1-18; 1. Korintským 16,3; Skutky 18,27; Skutky 15,25-27

Datum: 2022-12-07 | Doba trvání: 01:05:49

S Kristem jste vstali k novému životu a myslete na to, co je nahoře

Růst ve víře, K povzbuzení, Biblický výklad

Koloským 3,1-11; Efeským 4,22-25; 1. Janova 3,2

Datum: 2021-01-24 | Doba trvání: 53:07

Staň se ti podle víry

Biblický výklad, Růst ve víře

2. Královská 4,1-7

Datum: 2021-02-21 | Doba trvání: 25:32

Tajemství sebezapření nebo sebepřekonání a vítězství.

Růst ve víře, Život křesťana

Galatským 2,20; Galatským 5,22; Římanům 7; Filipským 4,13; Galatským 4,19; 1. Korintským 1,30

Datum: 2023-10-26 | Doba trvání: 48:15

Zármutek podle Boha umožňuje poslušnost.

Biblický výklad, Růst ve víře, Vztahy

2. Korintským 7,2-16; Matouš 26,75-27,5; Přísloví 27,17; Židům 3,12-19

Datum: 2023-02-22 | Doba trvání: 58:50