Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bouřlivý advent

Biblický výklad, Vánoce

Jan 6,16-21

Datum: 2021-12-12 | Doba trvání: 43:18

Jaké jsou skutečné Vánoce

Vánoce

Jan 3,16

Datum: 2020 | Doba trvání: 06:57

Mágové a Herodes věří, ale tak odlišný konec.

Narození Krista, Vánoce

Matouš 2,1-12; Micheáš 5,1

Datum: 2022-12-30 | Doba trvání: 30:13

Největší prorok se narodil v bezúhonné rodině

Narození Krista, Manželství / Rodina / Výchova, Vánoce

Lukáš 1,5-26; Matouš 11,11; 2. Samuelova 22,33; 1. Timoteovi 5,7

Datum: 2021-12-12 | Doba trvání: 53:36

Proč přišel Ježíš na zem mezi nás?

Narození Krista, Vánoce

Matouš 1,18-25; Jan 6,38; Jan 12,46; Jan 18,37; 2. Korintským 8,9; Jan 1,11:

Datum: 2020-12-20 | Doba trvání: 36:45

Proroctvi o narození Ježíše

Biblická proroctví, Vánoce

Izajáš 9,5; Matouš 1-2; Lukáš 1; Micheáš 5,1; Lukáš 21,33-36

Datum: 2022-12-18 | Doba trvání: 36:46

Zachariáš a Alžběta - Bůh pamatuje v pravý čas.

K povzbuzení, Vánoce

Lukáš 1,5-25

Datum: 2023-12-03 | Doba trvání: 33:52