Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Chováme se jako Nábal nebo jako David

Přednášky pro muže

1. Samuelova 25,2-17; Žalmy 37,25; Izajáš 32,7; Žalmy 66,9; 2. Samuelova 3,3

Datum: 2021-11-14 | Doba trvání: 44:16