Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bůh opustil svého Syna

Utrpení Krista

Marek 15,29-39

Datum: 2020 | Doba trvání: 15:42

Bůh tě musí opustit! Ale Ježíš to udělal pro tebe!

Utrpení Krista, Velikonoce

Matouš 27,33-53; Izajáš 53,1-5

Datum: 2022-04-15 | Doba trvání: 29:15

Getsemane - Jak Pán Ježíš v tomto zápase zvítězil

Utrpení Krista

Lukáš 22,39-53; Marek 14,36; Matouš 26,48-52; Zjevení 14,9-11; Židům 12,3-4

Datum: 2022-04-12 | Doba trvání: 30:19

Ježíšova tři oznámení o utrpení a reakce učedníků.

Utrpení Krista

Marek 8,27-38; Marek 9,30-37; Marek 10,32-45; 1. Korintským 15,35-44

Datum: 2023-07-29 | Doba trvání: 38:20

Nezištná láska Pána Ježíše k hříšníkům

Utrpení Krista

Lukáš 23,32-43

Datum: 2020 | Doba trvání: 23:03

Skutečné uctívání a pokrytectví. Učit se od Marie.

Utrpení Krista

Marek 14,1-11; Jan 12,1-11

Datum: 2023-04-05 | Doba trvání: 43:27

Velký pátek. Svaté ruce Pána Ježíše Krista.

Utrpení Krista, Evangelium, Velikonoce

Lukáš 23,33-34; Jan 10,27-30

Datum: 2023-04-09 | Doba trvání: 29:19