Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Apoštol Pavel zajímavě píše začátek dopisu těm, kteří ho kritizují

Život sboru, Zakládání sboru, Biblický výklad

1. Korintským 1,4-9; Titovi 2,11-14; 2. Tesalonickým 2,13:

Datum: 2021-12-01 | Doba trvání: 21:47

Buďme připravený v lásce k příchodu našeho Pána

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 13,8-14; Matouš 22,37-39; Galatským 5,14; Lukáš 21,34

Datum: 2021 | Doba trvání: 46:28

Církevní kázeň podle Boží míry

Život sboru, Biblický výklad

2. Korintským 2,1-11; Lukáš 15,11-32

Datum: 2022-11-23 | Doba trvání: 27:38

Cizí oheň

Život sboru

Leviticus 10,1-3

Datum: 2020 | Doba trvání: 20:07

Co je Boží moc a jak se projevuje v našem životě

Biblický výklad, Život sboru

1. Korintským 4 7-21

Datum: 2022 | Doba trvání: 31:44

Co je důležité ve službě Bohu?

Biblický výklad, Život sboru

1. Korintským 4,1-7; Lukáš 12,42-48; 2. Timoteovi 2,2; Skutky 23,1; 1. Korintským 3,13; Jan 7,24

Datum: 2022-02-16 | Doba trvání: 59:44

Co máme dělat v případě neshody

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 14-16; Přísloví 15,1-5; 2. Timoteovi 2,24; Jakub 1,12; Titovi 3,10-11; Římanům 16,17

Datum: 2021 | Doba trvání: 58:33

Dary milosti a duchovní práce v církvi.

Život sboru, Biblický výklad

1. Korintským 12,1-13; Římanům 12,6-8; Efeským 4; Galatským 5,22; Filipským 2,13

Datum: 2022-07-13 | Doba trvání: 01:01:19

Jak máme jednat, když máme hřích ve sboru?

Biblický výklad, Život křesťana, Život sboru

1. Korintským 4,20-5,7; Matouš 18,15-20; 1. Korintským 6,15-20; Galatským 6,1-6

Datum: 2022 | Doba trvání: 58:00

Jak máme soudit ve sboru

Život sboru

1. Korintským 5 9-13

Datum: 2022 | Doba trvání: 24:47

Jak proběhla bohoslužba v první církvi a kdo může kázat

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 12,6-8; Efeským 4,11; 1. Korintským 14,26; 1. Tesalonickým 5,11; Skutky 1,8; Koloským 3,16

Datum: 2021 | Doba trvání: 50:03

Jaké oči mají služebníci a jaká je naše námaha?

Život sboru, K povzbuzení

1. Korintským 3,1-9; Židům 5,11-14; Římanům 8,5-7

Datum: 2022-02-02 | Doba trvání: 47:09

Jakou cenu má pro tebe Ježíš?

Biblický výklad, Život sboru, Peníze

2. Korintským 8,1-15

Datum: 2023-03-08 | Doba trvání: 29:44

Je členství, kázeň a odloučení ve sboru Biblické?

Biblická učení, Život sboru

Matouš 18,15-19; Židům 10,24-25; Titovi 3,10-11; 2. Tesalonickým 3,14-15; Skutky 5,11-14

Datum: 2022-04-03 | Doba trvání: 01:13:31

Máš starost o Sbor? - Důkazy, že miluješ Pánovu církev.

Růst ve víře, Život sboru

2. Korintským 11,28-29; Římanům 14,1; 1. Korintským 9,22; Galatským 6,1-6; Římanům 15,1-3; 1. Korintským 12,26

Datum: 2023-05-31 | Doba trvání: 23:21