Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

13 stručných otázek a odpovědí týkajících se spasení

Pokání a obrácení, Biblické učení

Izajáš 53,5-6; Žalmy 7,12; Jan 3,3

Datum: 2019 | Doba trvání: 45:48

5 hloupých důvodů odmítnout Krista - Felix, Agripa, Pilát, bohatý mládenec a Jidáš

Biblický výklad, Pokání a obrácení

Skutky 24; Matouš 27,24; Matouš 19; Skutky 26; Jan 12

Datum: 2021-10-03 | Doba trvání: 37:23

Achab a Jezábel - Nezaprodávej se hříchu!

Pokání a obrácení, Manželství / Rodina / Výchova

1. Královská 16,29-33; 1. Královská 21; 2. Královská 9,20-37; Zjevení 2,20-23

Datum: 2023-05-07 | Doba trvání: 33:41

Boží moc v mém životě-David Žiga

Pokání a obrácení

Židům 13,4

Datum: 2023-12-08 | Doba trvání: 11:01

Bůh činí bezbožné spravedlivými

Evangelium, Pokání a obrácení

Efeským 2,1-10; Římanům 3,21-26; Jan 3,36

Datum: 2023-05-24 | Doba trvání: 32:25

Bůh měl s mým životem jiný záměr - Franta

Pokání a obrácení

Jan 3,16; Skutky

Datum: 2021-06-09 | Doba trvání: 10:18

Bůh mluví, když čteš Bibli - Jitka Tobolová

Pokání a obrácení

1. Tesalonickým 5,14

Datum: 2021-04-15 | Doba trvání: 07:33

Bůh odděluje zrno od plev

Pokání a obrácení

Lukáš 22,31-34

Datum: 2021 | Doba trvání: 26:11

Bůh odpovídá ve svůj čas - Důvěra

K povzbuzení, Modlitba, Pokání a obrácení

Matouš 15,21-28; Jeremjáš 39,18; 1. Paralipomenon 5,20; Izajáš 26,4; Žalmy 84,13; Deuteronomium 7,9

Datum: 2023-04-14 | Doba trvání: 27:53

Byl to zázrak - osobní svědectví - Božena Navrátilová

Pokání a obrácení

Žalmy 10,3-4; Žalmy 58,4; Izajáš 48,22; Přísloví 15,9

Datum: 2018-09-10 | Doba trvání: 26:45

Christian - můj příběh

Pokání a obrácení

1. Korintským 10,11

Datum: 2019-10-09 | Doba trvání: 01:04:49

Církev mě spolkla a tím to skončilo - Jana

Pokání a obrácení

Matouš 11,28

Datum: 2021-08-11 | Doba trvání: 06:23