Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží nádherné vedení na misijní cestě.

Misie / Evangelizace, Svědectví

Skutky 14,27-28; 2. Korintským 11,20-33

Datum: 2023-05-24 | Doba trvání: 35:31

Dříve nežli zavolají, já odpovím

K povzbuzení, Modlitba, Svědectví

Izajáš 65,24; Izajáš 58,9; Skutky 9,11; Izajáš 30,19

Datum: 2023-06-25 | Doba trvání: 22:18

Ó jak věrný přítel Ježíš

Svědectví

Matouš 5,4

Datum: 2020 | Doba trvání: 07:59