Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bůh je Bůh

Biblický výklad, Učení o Bohu

Daniel 4

Datum: 2020-04-05 | Doba trvání: 49:40

Ježíš Kristus jako Boží syn a Bůh

Učení o Bohu, Narození Krista

Lukáš 1,26-38; Matouš 1,20-21

Datum: 2023-12-10 | Doba trvání: 19:13

Kdo je Duch Svatý, co dělá a jak mohu být Jím naplněn?

Učení o Bohu

Jan 4,24; Jan 14,15-18; Jan 16,7-15; Efeským 5,18

Datum: 2022-06-05 | Doba trvání: 29:34

Kdo je Stvořitel Nové

Učení o Bohu

Jan 1,1-15

Datum: 2021-05-20 | Doba trvání: 19:03

Starozákonní svátek prvotin a Letnic. Duchovní význam.

Učení o Bohu, Biblický výklad

Leviticus 23,14-15; Zjevení 14,1-5; Jakub 1,8; Jan 16,5-14

Datum: 2023-05-28 | Doba trvání: 48:18

Vyvolení Abrama i naše vyvolení

Učení o Bohu

Genesis 12,1-9; Římanům 4,1-8; Efeským 2,8-10

Datum: 2023-11-10 | Doba trvání: 29:45