Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bůh je Bůh

Biblický výklad, Učení o Bohu

Daniel 4

Datum: 2020-04-05 | Doba trvání: 49:40

Kdo je Duch Svatý, co dělá a jak mohu být Jím naplněn?

Učení o Bohu

Jan 4,24; Jan 14,15-18; Jan 16,7-15; Efeským 5,18

Datum: 2022-06-05 | Doba trvání: 29:34

Starozákonní svátek prvotin a Letnic. Duchovní význam.

Učení o Bohu, Biblický výklad

Leviticus 23,14-15; Zjevení 14,1-5; Jakub 1,8; Jan 16,5-14

Datum: 2023-05-28 | Doba trvání: 48:18