Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bez vylití krve není odpuštění. Připomínejte si dřívější dny!

Biblické učení, Evangelium

Marek 15,33-38; Exodus 26,31-34; Exodus 30,1-6; Židům 10,28-39

Datum: 2023-03-23 | Doba trvání: 35:08

Bůh činí bezbožné spravedlivými

Evangelium, Pokání a obrácení

Efeským 2,1-10; Římanům 3,21-26; Jan 3,36

Datum: 2023-05-24 | Doba trvání: 32:25

Co je pravé Boží, Kristovo, Pavlovo a věčné evangelium - co je falešné a sektářské?

Evangelium, Život křesťana

Galatským 1,6-10 ; 1. Korintským 3,11; 1. Korintským 15,3-4 ; Zjevení 14,6 ; 1. Tesalonickým 2,4

Datum: 2023-07-26 | Doba trvání: 53:31

Díkůvzdání, Svátek stánků. Rozhodující je srdce.

Evangelium

Leviticus 23,32-44; Jan 1,1-5; Jan 7,27-29

Datum: 2022-09-25 | Doba trvání: 26:34

Já jsem ta cesta

Evangelium

Jan 14,6

Datum: 2004-05-11 | Doba trvání: 17:02

Kázání pro dnešní dobu

Evangelium

Jan 3,16

Datum: 2013-08-31 | Doba trvání: 57:52

Náš konec je Božím začátkem - osvobození od zákona.

Evangelium, K povzbuzení, Vztah k Bohu

Římanům 6-7; Galatským 2,20

Datum: 2023-11-05 | Doba trvání: 30:39

Nejdůležitější rozhodnutí v tvém životě.

Evangelium

Římanům 3,20-25; Žalmy 32,1-5; 1. Janova 1,7-9; Jan 3

Datum: 2022-09-18 | Doba trvání: 49:58

Pavlovo napomenutí - jednota, ospravedlnění a svoboda.

Evangelium, Život křesťana

Galatským 2,14-20; Efeským 2,8-9; Římanům 3,20-24; Skutky 15,9; Jób 9,2

Datum: 2023-09-27 | Doba trvání: 51:14

Tajemství vztahu křesťana. "Nežiji už já, ale Kristus". Je to cíl nebo skutečnost?

Evangelium, K povzbuzení, Život křesťana

Galatským 2,19-20; Římanům 6-7; Skutky 11,26; 1. Petrova 4,14-16; Římanům 3,19-23

Datum: 2023-10-11 | Doba trvání: 54:39

Triumfální vjezd do Jeruzaléma. Co mají osli společné s námi?

Evangelium, Pokání a obrácení

Matouš 21,1-11; Exodus 34,18-20

Datum: 2023-04-03 | Doba trvání: 19:59

Úvod a přehled - vyslání na službu a vysvobození.

Evangelium, Pokání a obrácení

Galatským 1,1-5; Skutky 14-15; Galatským 2,16; Efeským 2,6-9; Koloským 1,13-14

Datum: 2023-07-10 | Doba trvání: 51:14

Velký pátek. Svaté ruce Pána Ježíše Krista.

Utrpení Krista, Evangelium, Velikonoce

Lukáš 23,33-34; Jan 10,27-30

Datum: 2023-04-09 | Doba trvání: 29:19

Zákon a smlouva si neprotiřečí - proč byl dán zákon?

Evangelium, Biblický výklad

Galatským 19-29; Římanům 3,20; Římanům 7,7; Římanům 11,32; 1. Janova 1,7

Datum: 2024-01-24 | Doba trvání: 53:27