Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží podivuhodné vedení v Abrahamově životě.

Život křesťana

Genesis 12; Genesis 13,1-4

Datum: 2023-11-12 | Doba trvání: 29:02

Boží věrnost v našich životech.

Život křesťana

Nehemjáš 2,1-15; Přísloví 25,28; Přísloví 21,1

Datum: 2023-11-22 | Doba trvání: 45:58

Bůh vidí tvé utrpení !

Život křesťana

Genesis 16,6-14; Genesis 21,9-20

Datum: 2024-01-24 | Doba trvání: 25:09

Cesta k požehnání v Abrahamově životě.

Život křesťana, O požehnání

Genesis 13; 1. Janova 2,15-17; Matouš 5,5

Datum: 2023 | Doba trvání: 27:53

Cesta křesťana

Biblický výklad, Život křesťana

Skutky 2,37-40

Datum: 2021-12-05 | Doba trvání: 47:54

Chci se změnit, ale jak

Život křesťana

2. Korintským 3,13-18; Exodus 34,34-35; Matouš 22,37-39; 1. Timoteovi 1,5

Datum: 2019-08-02 | Doba trvání: 50:08

Čím větší požehnání, tím větší odpovědnost před Bohem.

Život křesťana

Genesis 17,1-9; Římanům 4,7-12

Datum: 2024-02-09 | Doba trvání: 32:41

Co a jak máme obětovat Bohu, aby naše oběti byly dobrou vůní?

Život křesťana

Genesis 4,1-8; Matouš 5,23-25; Efeským 5,2; 1. Petrova 2,5

Datum: 2022-11-06 | Doba trvání: 29:40

Co je skutečné učednictví a co je tvůj kříž, který musíš nést?

Život křesťana

Lukáš 9,18-27; Římanům 8,17

Datum: 2024-01-24 | Doba trvání: 24:55

Co působí láska k penězům

Biblický výklad, Život křesťana

1. Timoteovi 6,6-10

Datum: 2020-05-24 | Doba trvání: 54:18

Co se můžeme od Filipa a Eunucha naučit

Život křesťana

Skutky 8,26-40

Datum: 2020 | Doba trvání: 27:28

Co znamená mytí nohou prakticky a duchovně?

Život křesťana

Jan 13,1-17

Datum: 2024-03-15 | Doba trvání: 16:15

Elíšovo jednání v boji proti Syřanům - Otevřené a zaslepené oči.

K povzbuzení, Život křesťana

2. Královská 6,8-23; Genesis 19; Koloským 3,1-2; Přísloví 25,21-22; Matouš 5,44; Žalmy 34,8

Datum: 2023-11-19 | Doba trvání: 40:59

Hosana Květné neděle - prázdná slova bez života?

Život křesťana, Velikonoce

Jan 12,12-19; Žalmy 118,25; Jozue 7; Efeským 5,21-33

Datum: 2024-03-24 | Doba trvání: 40:26