Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží věrnost v našich životech. Nové

Život křesťana

Nehemjáš 2,1-15; Přísloví 25,28; Přísloví 21,1

Datum: 2023-11-22 | Doba trvání: 45:58

Cesta křesťana

Biblický výklad, Život křesťana

Skutky 2,37-40

Datum: 2021-12-05 | Doba trvání: 47:54

Chci se změnit, ale jak

Život křesťana

2. Korintským 3,13-18; Exodus 34,34-35; Matouš 22,37-39; 1. Timoteovi 1,5

Datum: 2019-08-02 | Doba trvání: 50:08

Co a jak máme obětovat Bohu, aby naše oběti byly dobrou vůní?

Život křesťana

Genesis 4,1-8; Matouš 5,23-25; Efeským 5,2; 1. Petrova 2,5

Datum: 2022-11-06 | Doba trvání: 29:40

Co je pravé Boží, Kristovo, Pavlovo a věčné evangelium - co je falešné a sektářské?

Evangelium, Život křesťana

Galatským 1,6-10 ; 1. Korintským 3,11; 1. Korintským 15,3-4 ; Zjevení 14,6 ; 1. Tesalonickým 2,4

Datum: 2023-07-26 | Doba trvání: 53:31

Co působí láska k penězům

Biblický výklad, Život křesťana

1. Timoteovi 6,6-10

Datum: 2020-05-24 | Doba trvání: 54:18

Co se můžeme od Filipa a Eunucha naučit

Život křesťana

Skutky 8,26-40

Datum: 2020 | Doba trvání: 27:28

Elíšovo jednání v boji proti Syřanům - Otevřené a zaslepené oči. Nové

K povzbuzení, Život křesťana

2. Královská 6,8-23; Genesis 19; Koloským 3,1-2; Přísloví 25,21-22; Matouš 5,44; Žalmy 34,8

Datum: 2023-11-19 | Doba trvání: 40:59

Jak Jób a Daniel zvládl zůstat věrný i v nejtěžší chvíli

Život křesťana, Růst ve víře

Jób 1; Lukáš 16,10; Daniel 1-3; Jakub 1,2-4

Datum: 2022-04-08 | Doba trvání: 19:14

Jak máme jednat, když máme hřích ve sboru?

Biblický výklad, Život křesťana, Život sboru

1. Korintským 4,20-5,7; Matouš 18,15-20; 1. Korintským 6,15-20; Galatským 6,1-6

Datum: 2022 | Doba trvání: 58:00

Jak máme reagovat na sny a vidění?

Život křesťana

Jeremjáš 23,25-40; Galatským 1,6-9

Datum: 2022-10-29 | Doba trvání: 41:04

Jak můžeme poznat falešné učitele?

Biblická učení, Život křesťana, Vztahy

2. Korintským 11,14-20; Matouš 7,15-20; 1. Korintským 14,37-38; Galatským 1,8-9; Galatským 5,2-4; 1. Janova 4,1-3

Datum: 2023-05-10 | Doba trvání: 54:17

Jak se mohu stát silným, abych překonal všechnu nespravedlnost a utrpení?

Biblický výklad, Život křesťana

2. Korintským 4,7-18; Matouš 13,44-45; 2. Korintským 12,7-10; Jan 12,24; Židům 11,24-27

Datum: 2023-01-11 | Doba trvání: 26:28

Jak se mohu stát svobodným?

Život křesťana, Vysvobození

Lukáš 4,18; Exodus 3,7-8

Datum: 2023-11-09 | Doba trvání: 01:01:53