Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Co dělat, když jsem ztratil svou duchovní sílu?

Duchovní pastýřství (péče)

2. Královská 6,1-7; Efeským 6,10-18; 1. Timoteovi 6,12

Datum: 2023-04-23 | Doba trvání: 28:04

Eliáš - Proč věřící někdy upadá do deprese

Duchovní pastýřství (péče)

1. Královská 19; Genesis 16,7-11; Ozeáš 2,16

Datum: 2022-05-22 | Doba trvání: 25:51

Pavlova touha prokázat dobrotu - Co je Biblická pravomoc?

Modlitba, Duchovní pastýřství (péče)

2. Korintským 13,1-10; Žalmy 34,15; Židům 12,14; 2. Korintským 4,2; Jan 8,32-36; Galatským 6,1

Datum: 2023-07-05 | Doba trvání: 39:17

Proč Bůh stvořil člověka, i když věděl, že mnozí budou ztraceni?

Duchovní pastýřství (péče), Pokání a obrácení

Genesis 15,1-7; Židům 1,13-14; Židům 2,5-6; Židům 2,16

Datum: 2023-08-20 | Doba trvání: 18:32