Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

5 hloupých důvodů odmítnout Krista - Felix, Agripa, Pilát, bohatý mládenec a Jidáš

Biblický výklad, Pokání a obrácení

Skutky 24; Matouš 27,24; Matouš 19; Skutky 26; Jan 12

Datum: 2021-10-03 | Doba trvání: 37:23

Apoštol Pavel zajímavě píše začátek dopisu těm, kteří ho kritizují

Život sboru, Zakládání sboru, Biblický výklad

1. Korintským 1,4-9; Titovi 2,11-14; 2. Tesalonickým 2,13:

Datum: 2021-12-01 | Doba trvání: 21:47

Bouřlivý advent

Biblický výklad, Vánoce

Jan 6,16-21

Datum: 2021-12-12 | Doba trvání: 43:18

Boží dobrota uprostřed těžkostí - Žalm 34

Biblický výklad

Žalmy 34

Datum: 2020-08-18 | Doba trvání: 50:36

Boží hněv a milosrdenství

Biblický výklad

Římanům 9,19-33; Jeremjáš 18,1-6; Jeremjáš 7,13-16; Jeremjáš 11,11-14; Židům 4,2

Datum: 2021 | Doba trvání: 56:57

Boží láska zůstává navěky

Biblický výklad

1. Korintským 13,8-13

Datum: 2022-08-10 | Doba trvání: 25:01

Boží milost, která nás vychovává

Biblický výklad

Titovi 2,11-15

Datum: 2021 | Doba trvání: 30:12

Boží péče zajištěna pro ty, kteří jsou v Kristu

Biblický výklad

Římanům 8,31-39; Přísloví 18,10; 1. Petrova 5,8-9; 2. Petrova 3,17; Jakub 4,7; 1. Janova 4,4

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:15:09

Boží ruka na nás

Biblický výklad

2. Samuelova 12,1-15

Datum: 2021 | Doba trvání: 23:49

Boží úsilí zůstává marné vůči Izraeli, ale jaká je naše víra a zvěstování

Biblický výklad

Římanům 10,14-21; Deuteronomium 32,21; 1. Petrova 4,10-11; Izajáš 52,7; Nahum 2,1

Datum: 2021 | Doba trvání: 38:45

Boží volání, aby byli připodobněni Jemu - vyvolení a předurčení

Biblický výklad

Římanům 8,29-30; Efeským 1,3-6; Izajáš 40,28; 2. Petrova 1,10

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:00:24

Buďme připravený v lásce k příchodu našeho Pána

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 13,8-14; Matouš 22,37-39; Galatským 5,14; Lukáš 21,34

Datum: 2021 | Doba trvání: 46:28

Buďte spokojeni v Kristu

Biblický výklad

1. Korintským 10,1-13; Exodus 13,21-22; Exodus 14,19-22; Numeri 21,5-6

Datum: 2022-06-03 | Doba trvání: 30:02