Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bůh vyvyšuje opovržené

K budování

1. Samuelova 1

Datum: 2021-06-11 | Doba trvání: 23:07

Poslouchejte MĚ a pokus zavraždit Jeremiáše.

Biblický výklad, Život křesťana, Modlitba

Jeremjáš 11,1-23; 1. Samuelova 15,22-23

Datum: 2022-11-18 | Doba trvání: 01:08:25

Pozehnání v Bibli a praktika zehnání deti.

O požehnání, Manželství / Rodina / Výchova

Numeri 6,22-27; Deuteronomium 6,5-7; Přísloví 22,6; 1. Samuelova 2,29-30; Deuteronomium 7,12

Datum: 2023-02-22 | Doba trvání: 42:11

Saul - Od pokory k pýše. Když Bůh už nechce mluvit.

Pokání a obrácení

1. Samuelova 28,3-25; 1. Samuelova 15,13-35; 1. Samuelova 31,1-4; Židům 3,12-15

Datum: 2023-10-21 | Doba trvání: 44:03

Saul a čarodějnice a co křesťan a magie

Biblický výklad

1. Samuelova 28

Datum: 2022-09-25 | Doba trvání: 39:46

Zloděj přichází jen aby kradl, hubil a zabíjel

K povzbuzení

Jan 10,10; 1. Samuelova 30,1-8

Datum: 2022-02-27 | Doba trvání: 24:27

Z čeho pramení falešný, hříšný nebo bezbožný strach?

Učení o Bohu

Matouš 8,26; Exodus 20,18-20; Genesis 3,10; Lukáš 19,21; 1. Samuelova 12,14.24

Datum: 2023-08-13 | Doba trvání: 39:21

Je to hřích, když se nemodlíme?

Biblické učení, Život křesťana, Modlitba

1. Samuelova 12,23; Marek 14,38; Izajáš 38,1-5; 2. Paralipomenon 16,12-13; Lukáš 22,40-44

Datum: 2022-03-27 | Doba trvání: 46:20

Svévole, vzpoura a neposlušnost brání vyslyšení modlitby.

Život křesťana, Růst ve víře, Modlitba

1. Samuelova 15; 2. Královská 20-21,11; Jeremjáš 7,23-26; 1. Janova 3,4

Datum: 2022-08-19 | Doba trvání: 26:03

Poslušnost je třeba i v těžkých chvílích, pak Bůh vyslyší.

Biblické učení, Život křesťana, Modlitba

Přísloví 15,29; 1. Janova 3,22: J 9,30-31; Žalmy 66,17-20; 1. Samuelova 15,23

Datum: 2022-06-08 | Doba trvání: 40:17