Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Míchovo modlářství

Kázání

Soudce 17

Doba trvání: 42:30

Proč Bůh ponechal pět pelištejských vladařů v zemi, kterou zaslíbil Israeli, když kvůli tomu Židé opakovaně 7x odpadli?

Život sboru, Život křesťana

Soudce 2,20-3,12; Genesis 15,16; Deuteronomium 8,2; Přísloví 24,16; Soudce 21,25

Datum: 2022-02-25 | Doba trvání: 44:15

Soudců

Biblický výklad
Datum: 2021 | Celková doba poslechu 02:18:15