Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Achab a Jezábel - Nezaprodávej se hříchu!

Pokání a obrácení, Manželství / Rodina / Výchova

1. Královská 16,29-33; 1. Královská 21; 2. Královská 9,20-37; Zjevení 2,20-23

Datum: 2023-05-07 | Doba trvání: 33:41

Aramejský pokus zajmout Elíšu - ‌Vidíš jako král, služebník nebo jako Elíša?

K povzbuzení, Vztah k Bohu

2. Královská 6,8-17; 2. Paralipomenon 32,7-8; Žalmy 34,8-9; Zjevení 3,17-18; Žalmy 119,18

Datum: 2023-10-08 | Doba trvání: 35:22

Co dělat, když jsem ztratil první lásku?

Pokání a obrácení, K povzbuzení

Zjevení 2,1-7; Matouš 11,28-30

Datum: 2023-09-24 | Doba trvání: 31:49

Co je pravé Boží, Kristovo, Pavlovo a věčné evangelium - co je falešné a sektářské?

Evangelium, Život křesťana

Galatským 1,6-10 ; 1. Korintským 3,11; 1. Korintským 15,3-4 ; Zjevení 14,6 ; 1. Tesalonickým 2,4

Datum: 2023-07-26 | Doba trvání: 53:31

Díkůvzdání - Kde budeš trávit věčnost?

Misie / Evangelizace, Svátky v Bibli

Leviticus 23,41-43; Židům 3,15-19; Židům 9,27; Zjevení 20,10-14; Marek 9,44

Datum: 2022-09-25 | Doba trvání: 40:27

Eliáš a Baalovi proroci na hoře Karmel - oheň z nebe.

Modlitba, Pokání a obrácení

1. Královská 18,16-46; Jakub 5,17-18; Matouš 6,24; Zjevení 3,15-16; Skutky 3,6

Datum: 2023-02-19 | Doba trvání: 52:43

Getsemane - Jak Pán Ježíš v tomto zápase zvítězil

Utrpení Krista

Lukáš 22,39-53; Marek 14,36; Matouš 26,48-52; Zjevení 14,9-11; Židům 12,3-4

Datum: 2022-04-12 | Doba trvání: 30:19

Jak reagovali tehdy a jak my reagujeme na vzkříšení Pána Ježíše?

Pokání a obrácení, Zmrtvýchvstání Krista, Velikonoce

Lukáš 24,1-12; Zjevení 1,18; 1. Korintským 15,1-2

Datum: 2023-04-09 | Doba trvání: 35:17

Jak se těšíš se svými dětmi na setkání s Pánem Ježíšem

Biblický výklad, K povzbuzení

Zjevení 15,2-3; Zjevení 21,1-8

Datum: 2021-08-22 | Doba trvání: 30:44

Jaký jazyk nebo řeč bude v nebi?

K povzbuzení, O nebi

Skutky 2,4-13; Židům 1,3; Jan 8,44; 1. Janova 3,2; Lukáš 7,48; 2. Korintským 12,4; Zjevení 14,2

Datum: 2023-06-04 | Doba trvání: 36:54

Jednou bude vše odkryto

Evangelizační příběh

Římanům 3,10-12; Galatským 2,16; Zjevení 20,11-15; Skutky 4,12; Jan 14,6; 1. Janova 4,8; Jan 1,12; Jan 5,24

Doba trvání: 07:21

Ježíš jako Kristus (Mesiáš) a syn člověka při svém prvním a druhém viditelném příchodu.

Biblická proroctví

Matouš 1,20-21; Lukáš 1,30-33; Daniel 7,13-14; Marek 13,24-26; Zjevení 1,7; Zacharjáš 12,10-12

Datum: 2023-12-17 | Doba trvání: 48:01

Kde byl Pán Ježíš během tří dnů, kdy byl mrtvý, a co během této doby dělal?

Biblický výklad, Velikonoce, Zmrtvýchvstání Krista

Lukáš 23,43-46; Matouš 12,39-41; Efeským 4,7-10; 1. Petrova 3,18-20; Zjevení 1,18

Datum: 2023-04-12 | Doba trvání: 58:56

Maranatha - Pane, přijď! Máš stále první lásku k Pánu Ježíši?

Biblický výklad

1. Korintským 16,13-24; Zjevení 22,17-20; Zjevení 2,4-5; Matouš 26,41; Efeským 6,18

Datum: 2022-10-09 | Doba trvání: 32:43