Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Antikrist, Covid, LGBT, Církev 2022

Učení o poslední době

1. Janova 2,15

Datum: 2022-03-13 | Doba trvání: 11:32

Boží péče zajištěna pro ty, kteří jsou v Kristu

Biblický výklad

Římanům 8,31-39; Přísloví 18,10; 1. Petrova 5,8-9; 2. Petrova 3,17; Jakub 4,7; 1. Janova 4,4

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:15:09

Cizí oheň zkoumání duchů

Biblický výklad

1. Janova 4,1-8

Datum: 2018-09-15 | Doba trvání: 59:09

Islám

Biblické učení

Jan 10,30; 1. Janova 2,22; Efeským 2,8-9; Jan 14,6

Datum: 2016-02-25 | Doba trvání: 47:48

Jak můžeme poznat falešné učitele?

Biblická učení, Život křesťana, Vztahy

2. Korintským 11,14-20; Matouš 7,15-20; 1. Korintským 14,37-38; Galatským 1,8-9; Galatským 5,2-4; 1. Janova 4,1-3

Datum: 2023-05-10 | Doba trvání: 54:17

Jak šlo 7 mužů se zpěvem do nebe

Evangelizační příběh

1. Janova 1,7; Žalmy 33,13; Jan 11,25; 1. Janova 5,10-13

Doba trvání: 10:55

Jaký jazyk nebo řeč bude v nebi?

K povzbuzení, O nebi

Skutky 2,4-13; Židům 1,3; Jan 8,44; 1. Janova 3,2; Lukáš 7,48; 2. Korintským 12,4; Zjevení 14,2

Datum: 2023-06-04 | Doba trvání: 36:54

Jednou bude vše odkryto

Evangelizační příběh

Římanům 3,10-12; Galatským 2,16; Zjevení 20,11-15; Skutky 4,12; Jan 14,6; 1. Janova 4,8; Jan 1,12; Jan 5,24

Doba trvání: 07:21

Jsi znovuzrozený?

Pokání a obrácení

1. Janova 1,8; 1. Janova 5,1

Datum: 2023-05-10 | Doba trvání: 11:34

Nejdůležitější rozhodnutí v tvém životě.

Evangelium

Římanům 3,20-25; Žalmy 32,1-5; 1. Janova 1,7-9; Jan 3

Datum: 2022-09-18 | Doba trvání: 49:58

Pán Ježíš obnovuje ty, kteří zklamali

K povzbuzení, Velikonoce, Biblický výklad

Jan 21,1-19; Jan 13,36-38; Matouš 26,74; 1. Janova 1,9; 2. Korintským 7,10; Matouš 16,18; Skutky 20,28; Jan 13,38

Datum: 2021 | Doba trvání: 59:53

S Kristem jste vstali k novému životu a myslete na to, co je nahoře

Růst ve víře, K povzbuzení, Biblický výklad

Koloským 3,1-11; Efeským 4,22-25; 1. Janova 3,2

Datum: 2021-01-24 | Doba trvání: 53:07

Tvůj hřích tě najde

Evangelizační příběh

Matouš 11,28; Římanům 10,4, J 14,6; 1. Janova 5,11-12; Marek 6,3; Židům 10,31; Židům 12,29; Římanům 10,10

Doba trvání: 21:32

Zaklady a pojmy evangelia

Biblický výklad

Římanům 3,21-31; 1. Janova 3,4; Matouš 5,17-19

Datum: 2020-11-18 | Doba trvání: 49:26

Jak se modlit

Kázání

1. Janova 5,13-15; Žalmy 34,10; Žalmy 84,12

Datum: 1948 | Doba trvání: 07:40