Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží péče zajištěna pro ty, kteří jsou v Kristu

Biblický výklad

Římanům 8,31-39; Přísloví 18,10; 1. Petrova 5,8-9; 2. Petrova 3,17; Jakub 4,7; 1. Janova 4,4

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:15:09

Boží volání, aby byli připodobněni Jemu - vyvolení a předurčení

Biblický výklad

Římanům 8,29-30; Efeským 1,3-6; Izajáš 40,28; 2. Petrova 1,10

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:00:24

Pán umí vysvobozovat zbožné ze zkoušky - Abraham a Abímelek

Život křesťana

Genesis 20; 1. Petrova 1,17-19; 2. Petrova 2,9; Římanům 2,14-16

Datum: 2024-04-14 | Doba trvání: 33:26

Proč Pavel říká, že musí být mezi vámi různé skupiny?

Biblické učení, Večeře Páně

1. Korintským 11,17-26; 1. Korintským 1,10-11; 2. Timoteovi 2,16-19; 2. Petrova 2,1-4; 2. Samuelova 6,6-11

Datum: 2022-06-29 | Doba trvání: 51:02

Sodom a Gomora. Zachraňte se před Božím soudem!

Pokání a obrácení, Biblická proroctví

Genesis 19,1-29; Lukáš 17,26-34; 2. Petrova 2,1-10; 2. Petrova 3,9

Datum: 2024-03-03 | Doba trvání: 46:06

Soudy mezi bratry a proč je důležité vědět, že svatí budou soudit svět?

Biblický výklad, Život sboru, Život křesťana

1. Korintským 6,1-8; Daniel 7,19.22; Matouš 19,28; Zjevení 2,26-27; 2. Petrova 2,4; Matouš 5,38-41; Římanům 12,17-21

Datum: 2022-03-18 | Doba trvání: 52:29

Všechno vyhrát, nebo všechno ztratit.

Biblický výklad, Život křesťana

2. Korintským 6,1-18; 2. Petrova 1,9-10; Židům 3,12-13; Galatským 5,3-4

Datum: 2023-02-01 | Doba trvání: 29:27