Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Jaká byla praxe víry u Abrahama, a jaký symbol víry je Abraham pro křesťany?

Biblický výklad

Římanům 4,13-25; Jozue 24,2-3; Jakub 2,20-23

Datum: 2020 | Doba trvání: 50:17

Jan Blahoslav - muž Slova Božího

Biografie

Židům 13; Jozue 24,15

Datum: 2020-06-10 | Doba trvání: 45:37

Slovo Boží je živé, ostré, mocné a činné.

Život křesťana, Studium Bible

Židům 4,12; Skutky 4,31; Jan 12,48; Jozue 1,8

Datum: 2022-11-20 | Doba trvání: 36:06