Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží péče zajištěna pro ty, kteří jsou v Kristu

Biblický výklad

Římanům 8,31-39; Přísloví 18,10; 1. Petrova 5,8-9; 2. Petrova 3,17; Jakub 4,7; 1. Janova 4,4

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:15:09

Co máme dělat v případě neshody

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 14-16; Přísloví 15,1-5; 2. Timoteovi 2,24; Jakub 1,12; Titovi 3,10-11; Římanům 16,17

Datum: 2021 | Doba trvání: 58:33

Eliáš a Baalovi proroci na hoře Karmel - oheň z nebe.

Modlitba, Pokání a obrácení

1. Královská 18,16-46; Jakub 5,17-18; Matouš 6,24; Zjevení 3,15-16; Skutky 3,6

Datum: 2023-02-19 | Doba trvání: 52:43

Jak Jób a Daniel zvládl zůstat věrný i v nejtěžší chvíli

Život křesťana, Růst ve víře

Jób 1; Lukáš 16,10; Daniel 1-3; Jakub 1,2-4

Datum: 2022-04-08 | Doba trvání: 19:14

Jak se vkrádá hřích a následky - Davidovo cizoložství s Batšebou a vražda Urijáše.

Manželství / Rodina / Výchova, Pokoušení / zkouška

2. Samuelova 11-12; Jakub 1,14-15; Přísloví 28,13; Přísloví 6,29; Žalmy 32,3-5

Datum: 2023-12-10 | Doba trvání: 41:44

Jaká byla praxe víry u Abrahama, a jaký symbol víry je Abraham pro křesťany?

Biblický výklad

Římanům 4,13-25; Jozue 24,2-3; Jakub 2,20-23

Datum: 2020 | Doba trvání: 50:17

Jsi blízko Bohu nebo světu? Boží versus světské požehnání.

Život křesťana, O požehnání

Genesis 14; Jakub 5,19-20; Přísloví 10,22

Datum: 2024-01-12 | Doba trvání: 34:04

Máš v sobě sůl, nebo přinášíš smrt?

Pokání a obrácení, Manželství / Rodina / Výchova

2. Královská 2,19-25; Matouš 12,35-37; Matouš 5,13; Jakub 4,6-12; Koloským 4,6

Datum: 2023-05-21 | Doba trvání: 29:41

Misijní cesta - Boží vedení a vyslyšené modlitby.

Misie / Evangelizace

Skutky 14,27; Jakub 5,16-18; Izajáš 65,24

Datum: 2023-10-26 | Doba trvání: 13:30

Moudrost shůry, jak poznám, jestli ji mám?

Růst ve víře

Přísloví 16,16; Jakub 3,13-18; 1. Královská 3,4-14; Jakub 1,5

Datum: 2023-01-27 | Doba trvání: 28:35

Plánování a jak bychom měli reagovat, když jsme obviněni.

Biblický výklad, K povzbuzení, Život sboru

2. Korintským 1,12-24; Jakub 4,13-15, Mt 5,34-37

Datum: 2022-11-16 | Doba trvání: 01:00:57

Proč Bůh Eliáše okamžitě vyslyšel? - Oheň z nebe a správná horlivost.

Modlitba, Život křesťana

1. Královská 17-18; Jakub 5,17; Deuteronomium 30,11-14; Leviticus 9,23-24; Marek 11,24

Datum: 2023-03-05 | Doba trvání: 01:06:54

Starozákonní svátek prvotin a Letnic. Duchovní význam.

Učení o Bohu, Biblický výklad

Leviticus 23,14-15; Zjevení 14,1-5; Jakub 1,8; Jan 16,5-14

Datum: 2023-05-28 | Doba trvání: 48:18