Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Bez vylití krve není odpuštění. Připomínejte si dřívější dny!

Biblické učení, Evangelium

Marek 15,33-38; Exodus 26,31-34; Exodus 30,1-6; Židům 10,28-39

Datum: 2023-03-23 | Doba trvání: 35:08

Boží hněv a milosrdenství

Biblický výklad

Římanům 9,19-33; Jeremjáš 18,1-6; Jeremjáš 7,13-16; Jeremjáš 11,11-14; Židům 4,2

Datum: 2021 | Doba trvání: 56:57

Boží moc v mém životě-David Žiga

Pokání a obrácení

Židům 13,4

Datum: 2023-12-08 | Doba trvání: 11:01

Co pro nás znamená Památka večeře Páně a jak aplikujeme?

Biblické učení, Večeře Páně

1. Korintským 11,26-34; 1. Korintským 10,17; 1. Korintským 4,5; Židům 10,29; 2. Korintským 13,5

Datum: 2022-07-03 | Doba trvání: 51:13

Díkůvzdání - Kde budeš trávit věčnost?

Misie / Evangelizace, Svátky v Bibli

Leviticus 23,41-43; Židům 3,15-19; Židům 9,27; Zjevení 20,10-14; Marek 9,44

Datum: 2022-09-25 | Doba trvání: 40:27

Getsemane - Jak Pán Ježíš v tomto zápase zvítězil

Utrpení Krista

Lukáš 22,39-53; Marek 14,36; Matouš 26,48-52; Zjevení 14,9-11; Židům 12,3-4

Datum: 2022-04-12 | Doba trvání: 30:19

Halloween 31. října. Víš co slavíš?

Různá témata

Jan 8,44; Římanům 6,23; Židům 2,14-15

Datum: 2023-10-21 | Doba trvání: 14:48

Hospodin je můj Pastýř

K povzbuzení

Žalmy 23, 1S 17,34-37; 2. Samuelova 24,17; Židům 12,3-8

Datum: 2022-07-03 | Doba trvání: 25:58

Jak se mohu stát silným, abych překonal všechnu nespravedlnost a utrpení?

Biblický výklad, Život křesťana

2. Korintským 4,7-18; Matouš 13,44-45; 2. Korintským 12,7-10; Jan 12,24; Židům 11,24-27

Datum: 2023-01-11 | Doba trvání: 26:28

Jaké oči mají služebníci a jaká je naše námaha?

Život sboru, K povzbuzení

1. Korintským 3,1-9; Židům 5,11-14; Římanům 8,5-7

Datum: 2022-02-02 | Doba trvání: 47:09

Jaký jazyk nebo řeč bude v nebi?

K povzbuzení, O nebi

Skutky 2,4-13; Židům 1,3; Jan 8,44; 1. Janova 3,2; Lukáš 7,48; 2. Korintským 12,4; Zjevení 14,2

Datum: 2023-06-04 | Doba trvání: 36:54

Jaký význam má biblický křest?

Biblická učení, Život křesťana

Matouš 28,19-20; Skutky 22,16; Židům 10,22; Římanům 7,4-6; Římanům 6,3-4

Datum: 2022-09-09 | Doba trvání: 31:11

Jan Blahoslav - muž Slova Božího

Biografie

Židům 13; Jozue 24,15

Datum: 2020-06-10 | Doba trvání: 45:37

Je členství, kázeň a odloučení ve sboru Biblické?

Biblická učení, Život sboru

Matouš 18,15-19; Židům 10,24-25; Titovi 3,10-11; 2. Tesalonickým 3,14-15; Skutky 5,11-14

Datum: 2022-04-03 | Doba trvání: 01:13:31