Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Apoštol Pavel zajímavě píše začátek dopisu těm, kteří ho kritizují

Život sboru, Zakládání sboru, Biblický výklad

1. Korintským 1,4-9; Titovi 2,11-14; 2. Tesalonickým 2,13:

Datum: 2021-12-01 | Doba trvání: 21:47

Boží milost, která nás vychovává

Biblický výklad

Titovi 2,11-15

Datum: 2021 | Doba trvání: 30:12

Co máme dělat v případě neshody

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 14-16; Přísloví 15,1-5; 2. Timoteovi 2,24; Jakub 1,12; Titovi 3,10-11; Římanům 16,17

Datum: 2021 | Doba trvání: 58:33

Je členství, kázeň a odloučení ve sboru Biblické?

Biblická učení, Život sboru

Matouš 18,15-19; Židům 10,24-25; Titovi 3,10-11; 2. Tesalonickým 3,14-15; Skutky 5,11-14

Datum: 2022-04-03 | Doba trvání: 01:13:31

Komu sloužíme - našemu Pánu Ježíši Kristu nebo vlastnímu břichu

Biblický výklad

Římanům 16,17-20; Titovi 3,10-11; Galatským 1,6-10; 2. Janova 1,8-11

Datum: 2021 | Doba trvání: 41:31

Podřízenost a odpor vůči autoritám s ohledem na covid-19.

Objasnění / Aktuální události, Biblický výklad

Římanům 13,1-7; Titovi 3,1; Daniel 3,4-6; Daniel 6; Skutky 5,40-42

Datum: 2021-08-11 | Doba trvání: 01:06:34

Zjevila se Boží milost

Kázání

Titovi 2

Doba trvání: 33:16