Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Co je důležité ve službě Bohu?

Biblický výklad, Život sboru

1. Korintským 4,1-7; Lukáš 12,42-48; 2. Timoteovi 2,2; Skutky 23,1; 1. Korintským 3,13; Jan 7,24

Datum: 2022-02-16 | Doba trvání: 59:44

Co máme dělat v případě neshody

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 14-16; Přísloví 15,1-5; 2. Timoteovi 2,24; Jakub 1,12; Titovi 3,10-11; Římanům 16,17

Datum: 2021 | Doba trvání: 58:33

Podívejme se na život katoličky Heleny od narození až do smrti a položme si otázku: Jsou římskokatolíci křesťané?

Různá témata

Jan 14,6; Skutky 21,25; Jan 6,23-40; 2. Timoteovi 3,16; 1. Korintským 15,33; Matouš 23,2-33

Datum: 2001-07-22 | Doba trvání: 39:35

Proč je rodina ve sboru důležitá? Nové

Manželství / Rodina / Výchova

2. Timoteovi 1,3-5; 2. Timoteovi 3,14-15; Deuteronomium 6,6-7; Židům 11,23

Datum: 2023-11-26 | Doba trvání: 42:10

Proč Pavel říká, že musí být mezi vámi různé skupiny?

Biblické učení, Večeře Páně

1. Korintským 11,17-26; 1. Korintským 1,10-11; 2. Timoteovi 2,16-19; 2. Petrova 2,1-4; 2. Samuelova 6,6-11

Datum: 2022-06-29 | Doba trvání: 51:02

Proč se Pavel vzdává všech svých práv a tak hodně se namáhá v závodě?

Biblický výklad, Život sboru, Život křesťana

1. Korintským 9,14-26; 1. Korintským 10,32-33; Lukáš 17:1-2; Židům 12,1-2; 2. Timoteovi 4,7-8

Datum: 2022-05-25 | Doba trvání: 01:02:21

Rozdíly mezi římským katolicismem a protestantismem

Biblický výklad

2. Timoteovi 3,16

Datum: 2020-11-10 | Doba trvání: 50:57

Satanovy padělky

Kázání

2. Timoteovi 3

Doba trvání: 26:29

Ester - Přehled a biblické učení v knize Ester

Biblické učení

Ester 9,10; Zjevení 1,20; Efeským 6,10-18; Skutky 6,9-10; 2. Timoteovi 3,16-17; Římanům 8,26-28; 1. Korintským 11,24; Jan 3,16-18

Datum: 2022-05-01 | Doba trvání: 34:31