Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Chci se změnit, ale jak

Život křesťana

2. Korintským 3,13-18; Exodus 34,34-35; Matouš 22,37-39; 1. Timoteovi 1,5

Datum: 2019-08-02 | Doba trvání: 50:08

Co dělat, když jsem ztratil svou duchovní sílu?

Duchovní pastýřství (péče)

2. Královská 6,1-7; Efeským 6,10-18; 1. Timoteovi 6,12

Datum: 2023-04-23 | Doba trvání: 28:04

Co působí láska k penězům

Biblický výklad, Život křesťana

1. Timoteovi 6,6-10

Datum: 2020-05-24 | Doba trvání: 54:18

Největší prorok se narodil v bezúhonné rodině

Narození Krista, Manželství / Rodina / Výchova, Vánoce

Lukáš 1,5-26; Matouš 11,11; 2. Samuelova 22,33; 1. Timoteovi 5,7

Datum: 2021-12-12 | Doba trvání: 53:36

Překonávání dluhů - co máš doma?

Život křesťana, Peníze / Finance / Dluhy

2. Královská 4,1-7; 2. Královská 6,1-7; Lukáš 4,17-19; Žalmy 37,25; 1. Timoteovi 6,10

Datum: 2023-03-12 | Doba trvání: 33:51

Radost a požehnání v dávání.

K povzbuzení, Biblický výklad

2. Korintským 9,1-15; Matouš 6,19-21; 1. Timoteovi 6,6; Přísloví 11,24; Izajáš 55,10

Datum: 2023-03-24 | Doba trvání: 01:01:00

Správné dávání. Jak by měl křesťan zacházet s penězi

Život křesťana, Peníze

1. Korintským 16,1-4; 1. Timoteovi 6,9-10; Matouš 25,14-30; Lukáš 16,1-13; 1. Paralipomenon 29,9-20

Datum: 2022-10-05 | Doba trvání: 45:00

Svědomí a pravé poznání

Biblický výklad

1. Korintským 8,1-13; Marek 7,18-23; 1. Timoteovi 4,1-5

Datum: 2022-05-11 | Doba trvání: 30:51

Zázraky a soužení - medvěd zachraňuje bratra.

Život křesťana, K povzbuzení

Židům 13,7-9; Židům 1,1-2; Zjevení 13,13-14; 1. Královská 18,38-39; Skutky 14,22; 1. Timoteovi 3,12

Datum: 2022-08-21 | Doba trvání: 39:52

Zkouška života v milosti s ohledem na lidské vztahy - Konference v Jeruzalémě.

Evangelium, Vztahy

Galatským 2,1-10 ; Skutky 11-12; Skutky 15 ; 1. Korintským 9,22-24 ; 1. Timoteovi 4,3-5 ; Lukáš 10,20

Datum: 2023-08-09 | Doba trvání: 50:09

Nutnost modlitby

Biblické učení, Život křesťana, Modlitba

Lukáš 11,1; Lukáš 2,37; Skutky 6,3-4; 1. Timoteovi 5,5; Marek 1,32-35; Žalmy 86,1

Datum: 2022-01-30 | Doba trvání: 40:56

Pořádek ve shromáždění

Biblický výklad

1. Korintským 14,26-40; 1. Timoteovi 2,11-14; 1. Korintským 11,5; 1. Paralipomenon 25,1

Datum: 2022-08-31 | Doba trvání: 59:35