Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Apoštol Pavel zajímavě píše začátek dopisu těm, kteří ho kritizují

Život sboru, Zakládání sboru, Biblický výklad

1. Korintským 1,4-9; Titovi 2,11-14; 2. Tesalonickým 2,13:

Datum: 2021-12-01 | Doba trvání: 21:47

Je členství, kázeň a odloučení ve sboru Biblické?

Biblická učení, Život sboru

Matouš 18,15-19; Židům 10,24-25; Titovi 3,10-11; 2. Tesalonickým 3,14-15; Skutky 5,11-14

Datum: 2022-04-03 | Doba trvání: 01:13:31

Jošafat - Které proroky posloucháš ty?

Život křesťana

2. Paralipomenon 18; 2. Tesalonickým 2,8-12

Datum: 2023-04-30 | Doba trvání: 48:13

O vzkříšení mrtvých a vládě Krista

Biblický výklad, Biblická proroctví

1. Korintským 15,11-28; 1. Tesalonickým 4,13-18; 2. Tesalonickým 2,1-12; Zjevení 20

Datum: 2022-09-14 | Doba trvání: 38:45

Pavlův zájem o Korintské - zahanbil je, znamení Apoštola a obává se.

Život sboru, Biblický výklad

2. Korintským 12,11-13,1; 1. Korintským 13,8; Římanům 15,19; 2. Tesalonickým 2,9

Datum: 2023-06-14 | Doba trvání: 57:14