Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Elíšovo jednání v boji proti Syřanům - Otevřené a zaslepené oči.

K povzbuzení, Život křesťana

2. Královská 6,8-23; Genesis 19; Koloským 3,1-2; Přísloví 25,21-22; Matouš 5,44; Žalmy 34,8

Datum: 2023-11-19 | Doba trvání: 40:59

Jak proběhla bohoslužba v první církvi a kdo může kázat

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 12,6-8; Efeským 4,11; 1. Korintským 14,26; 1. Tesalonickým 5,11; Skutky 1,8; Koloským 3,16

Datum: 2021 | Doba trvání: 50:03

Jaká je hlavní služba misionáře

Biblický výklad

Koloským 1,28

Datum: 2023-02-19 | Doba trvání: 35:24

Máš v sobě sůl, nebo přinášíš smrt?

Pokání a obrácení, Manželství / Rodina / Výchova

2. Královská 2,19-25; Matouš 12,35-37; Matouš 5,13; Jakub 4,6-12; Koloským 4,6

Datum: 2023-05-21 | Doba trvání: 29:41

Posvěcený život pro Boha znamená, že jsme mrtvi hříchu a živi Bohu

Život křesťana

Římanům 6,1-4; Římanům 3,8; 1. Petrova 2,24; Galatským 3,27; Galatským 2,20; Koloským 3,10

Datum: 2021-01-13 | Doba trvání: 58:02

S Kristem jste vstali k novému životu a myslete na to, co je nahoře

Růst ve víře, K povzbuzení, Biblický výklad

Koloským 3,1-11; Efeským 4,22-25; 1. Janova 3,2

Datum: 2021-01-24 | Doba trvání: 53:07

Úvod a přehled - vyslání na službu a vysvobození.

Evangelium, Pokání a obrácení

Galatským 1,1-5; Skutky 14-15; Galatským 2,16; Efeským 2,6-9; Koloským 1,13-14

Datum: 2023-07-10 | Doba trvání: 51:14