Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Co jsme byli, co Bůh udělal a kým jsme se stali? Nové

K povzbuzení, Vztah k Bohu

Galatským 4,1-7; Filipským 2,7-8; Římanům 8,15-16; 1. Janova 3,1-3

Datum: 2024-02-07 | Doba trvání: 01:00:21

Dary milosti a duchovní práce v církvi.

Život sboru, Biblický výklad

1. Korintským 12,1-13; Římanům 12,6-8; Efeským 4; Galatským 5,22; Filipským 2,13

Datum: 2022-07-13 | Doba trvání: 01:01:19

Kristova vůně v našem životě.

Život křesťana

2. Korintským 2,12-3,5; 2. Korintským 7,5-6; Římanům 15,16-17; Efeským 5,2; Filipským 4,18

Datum: 2022-11-30 | Doba trvání: 57:42

Pavlova obhajoba a falešní apoštolové - plat staršího.

Život křesťana, Peníze / Finance / Dluhy

2. Korintským 11,6-15; Matouš 10,8; Filipským 4,15; 2. Korintským 2,11

Datum: 2023-05-03 | Doba trvání: 55:20

Překonání rozdělení s Trojjediným Bohem - 5 výzev a svaté políbení.

Biblický výklad, Život sboru

2. Korintským 13,11-13; Filipským 4,4; Filipským 2,2; 1. Petrova 5,14

Datum: 2023-07-12 | Doba trvání: 48:02

Radost v Kristu [Filipským 4,4-5]

Biblický výklad

Filipským 4,4-5

Datum: 2023-10-15 | Doba trvání: 43:33

Tajemství sebezapření nebo sebepřekonání a vítězství.

Růst ve víře, Život křesťana

Galatským 2,20; Galatským 5,22; Římanům 7; Filipským 4,13; Galatským 4,19; 1. Korintským 1,30

Datum: 2023-10-26 | Doba trvání: 48:15

Uzdravení a víra slepého - Duchovní slepota

Život křesťana

Jan 9,25-41; Římanům 11,8; Filipským 3,19; 2. Korintským 4,3-6

Datum: 2023-07-02 | Doba trvání: 31:02

Vděčnost i v těžkostech, je to vůbec možné a co z toho mám?

K povzbuzení

Filipským 4,4-7; Jób 1,21-22

Datum: 2023-09-17 | Doba trvání: 29:49

Život Johna Bunyana

Biografie

Filipským 2,5-11

Datum: 2016-05-17 | Doba trvání: 01:07:12

Toužím vyhrát nebeskou zlatou medaili

Život křesťana, K povzbuzení, Biblický výklad

1. Korintským 3,9-17; Efeským 2,8-10; 1. Korintským 9,24-27; Filipským 2,16; Filipským 3,14; 1. Petrova 5,4

Datum: 2020-11-08 | Doba trvání: 33:07

Být šťastný v Bohu!

K povzbuzení, Život křesťana

2. Korintským 3,18; Nehemjáš 8,10; Žalmy 32,11; Římanům 8,28; Deuteronomium 12,12; Filipským 4,4

Datum: 2023-01-01 | Doba trvání: 33:14