Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží trojjedinost, věčné synovství

Kázání

Deuteronomium 6; Žalmy 90,2; Genesis 1,1

Doba trvání: 01:00:20

Boží úsilí zůstává marné vůči Izraeli, ale jaká je naše víra a zvěstování

Biblický výklad

Římanům 10,14-21; Deuteronomium 32,21; 1. Petrova 4,10-11; Izajáš 52,7; Nahum 2,1

Datum: 2021 | Doba trvání: 38:45

Bůh odpovídá ve svůj čas - Důvěra

K povzbuzení, Modlitba, Pokání a obrácení

Matouš 15,21-28; Jeremjáš 39,18; 1. Paralipomenon 5,20; Izajáš 26,4; Žalmy 84,13; Deuteronomium 7,9

Datum: 2023-04-14 | Doba trvání: 27:53

Dobrořeč, má duše, Hospodinu!

Požehnání, Vztah k Bohu

Žalmy 103; Deuteronomium 4,9; Jeremjáš 31,34; Micheáš 7,19

Doba trvání: 34:36

Jarmila - svědectví

Pokání a obrácení

Deuteronomium 30,14-15

Datum: 2018-07-14 | Doba trvání: 25:19

Je tento svět blázinec

Evangelizační příběh

Izajáš 33,14; Deuteronomium 32,29; Ezechiel 33,11

Doba trvání: 02:55

Musíme vyčistit starý kvas hříchu, abychom slavili Boha " nekvašení "?

Život sboru, Život křesťana, Biblický výklad

1. Korintským 5,6-8; Exodus 12,15-17; Deuteronomium 16,3; Galatským 5,9; Židům 12,14

Datum: 2022-03-11 | Doba trvání: 33:50

Pozehnání v Bibli a praktika zehnání deti.

O požehnání, Manželství / Rodina / Výchova

Numeri 6,22-27; Deuteronomium 6,5-7; Přísloví 22,6; 1. Samuelova 2,29-30; Deuteronomium 7,12

Datum: 2023-02-22 | Doba trvání: 42:11

Požehnání víry proti prokletí zákona - 6 argumentů z Písma.

Biblický výklad

Galatským 3; Genesis 15,6; Genesis 12,3; Římanům 2,28-29; Deuteronomium 27,26; Abakuk 2,4; Leviticus 18,5; Deuteronomium 21,23

Datum: 2023-12-06 | Doba trvání: 46:47

Přísnost Pavla a správné sebezkoumání.

Život křesťana, Život sboru

2. Korintským 13,1-6; Deuteronomium 19,15; Matouš 18,15-19; 1. Korintským 4,21; 1. Korintským 11,28; Římanům 8,9-16

Datum: 2023-06-28 | Doba trvání: 40:33

Proč Bůh Eliáše okamžitě vyslyšel? - Oheň z nebe a správná horlivost.

Modlitba, Život křesťana

1. Královská 17-18; Jakub 5,17; Deuteronomium 30,11-14; Leviticus 9,23-24; Marek 11,24

Datum: 2023-03-05 | Doba trvání: 01:06:54

Proč Bůh ponechal pět pelištejských vladařů v zemi, kterou zaslíbil Israeli, když kvůli tomu Židé opakovaně 7x odpadli?

Život sboru, Život křesťana

Soudce 2,20-3,12; Genesis 15,16; Deuteronomium 8,2; Přísloví 24,16; Soudce 21,25

Datum: 2022-02-25 | Doba trvání: 44:15

Proč je rodina ve sboru důležitá?

Manželství / Rodina / Výchova

2. Timoteovi 1,3-5; 2. Timoteovi 3,14-15; Deuteronomium 6,6-7; Židům 11,23

Datum: 2023-11-26 | Doba trvání: 42:10

Proč nás chce Bůh utvrzovat až do konce

Biblický výklad, K povzbuzení

1. Korintským 1,8; Lukáš 1,6; Jób 1,1; 2. Samuelova 22,24.33; Deuteronomium 18,13

Datum: 2021-12-01 | Doba trvání: 47:53

Starozákonní svátek stánků a dnešní díkůvzdání.

Svátky v Bibli

Leviticus 23,41-43; Deuteronomium 2,7; Matouš 6,31-33; Židům 3,15-19; Izajáš 12,3

Datum: 2021-10-17 | Doba trvání: 46:23