Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Boží volání, aby byli připodobněni Jemu - vyvolení a předurčení

Biblický výklad

Římanům 8,29-30; Efeským 1,3-6; Izajáš 40,28; 2. Petrova 1,10

Datum: 2021 | Doba trvání: 01:00:24

Bůh činí bezbožné spravedlivými

Evangelium, Pokání a obrácení

Efeským 2,1-10; Římanům 3,21-26; Jan 3,36

Datum: 2023-05-24 | Doba trvání: 32:25

Co a jak máme obětovat Bohu, aby naše oběti byly dobrou vůní?

Život křesťana

Genesis 4,1-8; Matouš 5,23-25; Efeským 5,2; 1. Petrova 2,5

Datum: 2022-11-06 | Doba trvání: 29:40

Co dělat, když jsem ztratil svou duchovní sílu?

Duchovní pastýřství (péče)

2. Královská 6,1-7; Efeským 6,10-18; 1. Timoteovi 6,12

Datum: 2023-04-23 | Doba trvání: 28:04

Co je misie, misionář, apoštol, evangelista a rozdíl mezi evangelizací a misií?

Misie / Evangelizace, Biblické učení

Matouš 9,35-10,5; Skutky 13; 2. Korintským 5,20; Efeským 4,11; Skutky 21,8

Datum: 2023-01-07 | Doba trvání: 01:02:59

Dary milosti a duchovní práce v církvi.

Život sboru, Biblický výklad

1. Korintským 12,1-13; Římanům 12,6-8; Efeským 4; Galatským 5,22; Filipským 2,13

Datum: 2022-07-13 | Doba trvání: 01:01:19

Hosana Květné neděle - prázdná slova bez života?

Život křesťana, Velikonoce

Jan 12,12-19; Žalmy 118,25; Jozue 7; Efeským 5,21-33

Datum: 2024-03-24 | Doba trvání: 40:26

Islám

Biblické učení

Jan 10,30; 1. Janova 2,22; Efeským 2,8-9; Jan 14,6

Datum: 2016-02-25 | Doba trvání: 47:48

Jak mrtví ožijí - Znovuzrození

Pokání a obrácení

Ezechiel 37,1-14; Efeským 2,1-2; Skutky 16,14

Datum: 2023-02-18 | Doba trvání: 45:19

Jak poznám, že jsem požehnaný?

O požehnání

Efeským 1,3; Jan 3,26-30

Datum: 2202 | Doba trvání: 51:50

Jak proběhla bohoslužba v první církvi a kdo může kázat

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 12,6-8; Efeským 4,11; 1. Korintským 14,26; 1. Tesalonickým 5,11; Skutky 1,8; Koloským 3,16

Datum: 2021 | Doba trvání: 50:03

Jednota Ducha ve sboru - 7 faktorů.

Život sboru

Efeským 4,1-6; Skutky 1,14

Datum: 2023-11-05 | Doba trvání: 44:06

Jednota Ducha, vybavení svatých

Kázání

Efeským 4,1-16

Doba trvání: 39:06