Domovská stránka DWGload
Domovská stránka DWGload
 

Buďme připravený v lásce k příchodu našeho Pána

Život sboru, Biblický výklad

Římanům 13,8-14; Matouš 22,37-39; Galatským 5,14; Lukáš 21,34

Datum: 2021 | Doba trvání: 46:28

Co je pravé Boží, Kristovo, Pavlovo a věčné evangelium - co je falešné a sektářské?

Evangelium, Život křesťana

Galatským 1,6-10 ; 1. Korintským 3,11; 1. Korintským 15,3-4 ; Zjevení 14,6 ; 1. Tesalonickým 2,4

Datum: 2023-07-26 | Doba trvání: 53:31

Co jsme byli, co Bůh udělal a kým jsme se stali? Nové

K povzbuzení, Vztah k Bohu

Galatským 4,1-7; Filipským 2,7-8; Římanům 8,15-16; 1. Janova 3,1-3

Datum: 2024-02-07 | Doba trvání: 01:00:21

Dary milosti a duchovní práce v církvi.

Život sboru, Biblický výklad

1. Korintským 12,1-13; Římanům 12,6-8; Efeským 4; Galatským 5,22; Filipským 2,13

Datum: 2022-07-13 | Doba trvání: 01:01:19

Jak máme jednat, když máme hřích ve sboru?

Biblický výklad, Život křesťana, Život sboru

1. Korintským 4,20-5,7; Matouš 18,15-20; 1. Korintským 6,15-20; Galatským 6,1-6

Datum: 2022 | Doba trvání: 58:00

Jak máme reagovat na sny a vidění?

Život křesťana

Jeremjáš 23,25-40; Galatským 1,6-9

Datum: 2022-10-29 | Doba trvání: 41:04

Jak můžeme poznat falešné učitele?

Biblická učení, Život křesťana, Vztahy

2. Korintským 11,14-20; Matouš 7,15-20; 1. Korintským 14,37-38; Galatským 1,8-9; Galatským 5,2-4; 1. Janova 4,1-3

Datum: 2023-05-10 | Doba trvání: 54:17

Jak se Pavel obhajuje a jak to máme dělat my?

Život křesťana, Vztahy

2. Korintským 10-11,6; Genesis 3,1-6; Galatským 1,6-9; 2. Janova 1,9-11

Datum: 2023-04-27 | Doba trvání: 58:25

Jednou bude vše odkryto

Evangelizační příběh

Římanům 3,10-12; Galatským 2,16; Zjevení 20,11-15; Skutky 4,12; Jan 14,6; 1. Janova 4,8; Jan 1,12; Jan 5,24

Doba trvání: 07:21

Komu sloužíme - našemu Pánu Ježíši Kristu nebo vlastnímu břichu

Biblický výklad

Římanům 16,17-20; Titovi 3,10-11; Galatským 1,6-10; 2. Janova 1,8-11

Datum: 2021 | Doba trvání: 41:31

Máš starost o Sbor? - Důkazy, že miluješ Pánovu církev.

Růst ve víře, Život sboru

2. Korintským 11,28-29; Římanům 14,1; 1. Korintským 9,22; Galatským 6,1-6; Římanům 15,1-3; 1. Korintským 12,26

Datum: 2023-05-31 | Doba trvání: 23:21

Musíme vyčistit starý kvas hříchu, abychom slavili Boha " nekvašení "?

Život sboru, Život křesťana, Biblický výklad

1. Korintským 5,6-8; Exodus 12,15-17; Deuteronomium 16,3; Galatským 5,9; Židům 12,14

Datum: 2022-03-11 | Doba trvání: 33:50

Náš Duch Svatý a naše tělo

Život křesťana

Římanům 7,15-25; Galatským 5,16-17; Římanům 8,13; Marek 7,20-23; Římanům 8,5-8; Efeským 4,22-24

Datum: 2019 | Doba trvání: 46:08

Náš konec je Božím začátkem - osvobození od zákona.

Evangelium, K povzbuzení, Vztah k Bohu

Římanům 6-7; Galatským 2,20

Datum: 2023-11-05 | Doba trvání: 30:39

Nebezpečný hřích pokrytectví u Petra a jak je to u nás?

Život křesťana

Galatským 2,11-14; Skutky 5,1-11; Matouš 6,1-16; Matouš 23; 1. Korintským 8,13

Datum: 2023-09-06 | Doba trvání: 54:28